Samverkan hem och förskola/skola - lyckat projekt i Garphyttan

I den topp 25-satsning som Örebro just nu genomför fick Garphyttans förskola och skola medel för att genomföra en satsning på samverkan mellan hem och förskola/skola. Projektet har börjat med föreläsningar och flera andra aktiviteter är inplanerade.
-Responsen har varit mycket positiv, säger Annalena Körberg, förskolechef 

Topp 25

På Garphyttans förskola och skola ansökte man om projektpengar utifrån två utgångspunkter på lärande. Dels att trygghet är en förutsättning för lärande men också att gott lärande uppstår om bemötandet mot barn och elever görs likvärdig hemma och i skolan.

Föreläsningar 2017

Bakgrund till satsningen var att all personal förskola och skola, vid två tillfällen under läsåret 2017, fått möjlighet att lyssna på Karin Rosvalls föreläsningar. Karin är utbildad förskollärare med vidareutbildning i specialpedagogik, metodikutvecklings- och handledningsmetodik. För att optimera barns och elevers trygghet och vidare också lärandet behöver förskola/skola och hem ha ett fungerande samarbete och en samsyn kring bemötande av barn, något Karin föreläste om vid detta tillfälle.

Garphyttans förskola och skola valde sedan att fortsätta använda Karin som föreläsare och bjöd in till tre tvåtimmarsföreläsningar med temat ”Barn gör rätt om de kan” för alla vårdnadshavare på skolan. En inledande föreläsning, riktad till vårdnadshavare med barn 1-12 år hölls i mars. Hösten 2018 erbjuder vi ytterligare föreläsningar, med mer specifikt innehåll riktad till vårdnadshavare för barn i förskola respektive vårdnadshavare för elever i skola.

Responsen har varit mycket positiv

- Responsen från den inledande föreläsningen var mycket positiv. Förhoppningen är att föreläsningarna i höst kommer att bli ett verktyg och ett underlag för samarbetet förskola/skola och hem, säger Annalena Körberg, förskolechef.

Skolan är alltså en bra bit på väg in i satsningen och fler föreläsningar och samarbeten är planerade för att samverkan hem, skola, förskola ska ge ökad trygghet och ett utvecklat lärande för Garphyttans skolas barn och elever.

/Mikael Kindgren, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: