Rutinerad chef i ny organisation

Från höstterminen har en ny organisation på förvaltningsnivå bildats. Den ännu icke namngivna organisationen innehåller ESKA (Enheten för systematisk kvalitetsarbete), Enheten för flerspråkighet och Psykologgruppen. Ny avdelningschef är Karin von Stedingk – hur tänker hon kring den nya organisationen och uppdraget?

Karin von Stedingk

Med en bakgrund som socionom, rektor, verksamhetschef för Centralt skolstöd och tillförordnad programdirektör för Barn och utbildning går nu Karin von Stedingk in i en roll med delvis lite andra arbetsuppgifter än tidigare. För första gången ska hon jobba med systematiskt kvalitetsarbete på förvaltningsnivå.

– Det känns verkligen jättebra hittills. Det är med stor nyfikenhet och energi som jag tar mig an det här jobbet, säger Karin och fortsätter:

– Det känns jätteroligt att vara tillbaka på förvaltningsnivå. På programnivå var det mer övergripande arbete, nu är det mer arbete nära verksamheten. Jag tror jag kommer mer till min rätt här.

Både enhetschef och avdelningschef

I och med att verksamhetschefen för ESKA, Katarina Arkehag, blev ny förvaltningschef för Barn och utbildning, behövde en ny chef rekryteras. För att hitta mer samarbetsformer mellan organisationerna valde då förvaltningen att den nya avdelningschefen skulle ansvara för tre verksamheter. Tjänsten gick till Karin von Stedingk som numera har titeln enhetschef för ESKA och avdelningschef för Psykologgruppen och Enheten för flerpråkighet. Tjänsten är tidsbegränsad till 2022.

– Det viktigaste för mig nu i början är att sätta mig in i alla processer, allt som är på gång. Vilka samarbetsformer har vi och kommer ha framöver? Det pågår verkligen hur mycket som helst. säger Karin von Stedingk.

Några viktiga frågor på Karins bord är bland annat barn och elevhälsofrågor där vikten av en samlad elevhälsa är av högsta prioritet. Även frågan kring barn och ungdomars psykiska hälsa står högt på dagordningen där frågor om till exempel kost och rörelse är viktiga delar. Mycket handlar om att skapa samarbeten och jobba tightare med olika organisationer.

– Grunden för mig är ökad måluppfyllelse. Här måste kärnverksamheterna stå i fokus. Hur kan vi tillsammans jobba för alla barn och elevers bästa.

"Viktigt att vi pratar samma språk"

Två stora utmaningar som Karin tar upp handlar just om samarbete och även om elevhälsa.

– Samarbete är viktigt men det finns många aktörer och jag vill hitta fler vägar så vi tillsammans kan agera. När det gäller barn- och elevhälsa kommer vi jobba hårt för att få till en samlad elevhälsa. Vi måste vara tydliga och ha ett gemensamt tänk kring vad som är förebyggande och vad som är mer åtgärdande arbete. Beroende på profession kan vi tycka olika men det är viktigt att vi pratar samma språk, säger Karin von Stedingk.

Vi kommer också in på ledarskapet som i den nya rollen kommer skilja sig en del från tidigare uppdrag. Uppdraget är tidsbegränsat vilket enligt Karin innebär att det hon bygger upp inte får bli för personligt utan mer utgå från organisationen och se var man befinner sig i olika processer.

– Det är ett lärande även för mig. I min roll måste jag bli duktigare på att lyfta fram andra för att göra processerna mer hållbara, avslutar Karin von Stedingk.

Pedagog Örebro tackar för pratstunden och önskar Karin lycka till i den nya rollen!

/MIkael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: