Rapport från framtiden!

Igår begav sig Pedagog Örebro till den kungliga huvudstaden för att bevaka konferensen Framtidens Läromedel. Konferensen genomförs under två dagar och rapporteringen nedan är från första dagen. I jämförelse med mässor och större konferenser som SETT eller Skolforum så kändes den här tillställningen ganska liten i fråga om antal besökare, utställare och föreläsare. Men det gjorde inte så mycket, det fanns trots allt alltid minst två parallella föreläsningar att välja på. Så i det stora hela så var det en riktigt trevlig bekantskap och jag kan mycket väl tänka mig att besöka konferensen igen. 

John Steinberg på scen

6 steg till digital succé

Dagen inleddes med en 45 minuter lång föreläsning av och med John Steinberg. Presentationen förkunnade att föreläsningen skulle guida oss genom 12 steg till digital succé. Tyvärr hann John inte längre än till steg 6 i sin presentation innan tiden var slut och han var tvungen att lämna över till nästa föreläsare. Här kommer iallafall en genomgång av de första 6 stegen:

  1. Använd digitala verktyg som demokratiseringsverktyg. Skolans övergripande syfte och mål är att försvara och utveckla samhället och vår demokrati.
  2. Se till att ni har en fungerande infrastruktur. Ta det lugnt och tänk igenom er digitaliseringsprocess. Har ni de fölrutsättningar som krävs? Tänk först, köp sen!
  3. Undersök vad som fungerar. Analysera för- och nackdelar, fel och framgångar. Besök klassrum där undervisning med digitala verktryg fungerar och lär av erfarenheter.
  4. Utbilda personalen i både tekniken och tanken på att undervisa digitalt. Avsätt tid för gemensamma diskussioner kring syftet med den nya tekniken. Alla måste förstå de långsiktiga målen.
  5. Se till att ni har en fungerande administrativ "moln"-rutin för alla. Personal, elever, föräldrar, förvaltning med flera. Det underlättar att sammarbeta och dela information med varandra.
  6. Definiera vad ni menar med undervisningskvalitet. Har vi samma referensramar kring kvalitet? Detta måste diskuteras gemansamt. Ge och visa exempel på god kvalitet i undervisningen.


Johan Eriksson

Konkreta tips på digitala verktyg

Under nästa pass valde jag att lyssna på Johan Eriksson, som är förstelärare i SO och som under SETT tidigare i år utsågs till årets "punkare" inom skolvärlden. Johan presenterade en lång rad konkreta tips på hur man som pedagog kan återkoppla till sina elever med formativ feedback genom olika typer av inspelningar. Johan som till vardags arbetar på en 7-9 skola i Sollentuna, visade även exempel på hur det kan fungera i praktiken. Några av tipsen var Movenote, Videonot.es, och Kaizena.


Anders Wockatz

Att arbeta i molnet

Under dagen lyssnade jag även på Anders Wockatz, rektor i Orust kommun, som bl.a. berättade om hur han har arbetat för att skapa interaktiva samarbeten. Anders belyste även fördelarna med att använda sig av digitala verktyg som arbetar direkt mot molnet och berättade i samband med det om deras val av att använda Chrome-datorer i sina skolor på Orust.

 

Cecilia Johansson

Inspirationsrik avslutning

Den första dagen avslutades med en riktig idéspruta. Cecilia Johansson, pristagare av 2015 års Guldäpple samt lärare åk 7-9 på Helenelundsskolan i Sollentuna, delade frikostigt med sig av all den erfarenhet som hon har samlat på sig efter många års arbete med digitala verktyg i skolan. I ett rasande tempo delade Cecilia med sig av arbeten som hon gonomfört med sina elever från år 2010 och framåt.

/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: