PRIO - utvecklar skolans interna processer och arbetssätt

Prio kuggar vinjett

PRIO är en satsning sedan i våras i Örebro kommun som ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Gymnasieskolornas mål med PRIO är att förbättra måluppfyllelsen och arbetsmiljön, med fokus på minskad stress för medarbetare och elever på skolorna.

Anna Malin Prio

Idag är vi två PRIO-ledare som har i uppdrag att arbeta med denna satsning och vi ingår i Kvalitetsutvecklargruppen. PRIO syftar till att hjälpa skolor lägga sin tid på rätt saker och därmed kunna fokusera på skolans kärnprocesser.

PRIO-arbetet på en skola börjar med att vi gör en gedigen kartläggning. Vi intervjuar all personal. De får också besvara en enkät och logga sin tidsanvändning. Allt detta analyserar vi tillsammans med annan dokumentation och statistik från verksamheten. Med hjälp av analysen bestämmer sedan skolan ett antal utvecklingsområden. Det kan t.ex. vara att förändra hur möten genomförs, frigöra tid för kollegialt samarbete och handledning mellan lärare eller utveckla och effektivisera rutiner och processer.

Vi arbetar sedan tillsammans med skolan med dessa utvecklingsområden. Vi hjälper till genom att samla goda exempel och koppla till aktuell forskning. Skolans personal och skolledning arbetar intensivt under några veckor för att finna nya arbetsformer. Under denna period stöttar vi skolan. Sedan är det dags att införa de nya arbetsformerna eller rutinerna. Då fortsätter kommunen att följa upp hur det går med förändringen på skolan. Därefter görs enkäten igen för att få en bild av hur arbetet gått.

Under våren har vi gått en utbildning på SKL. Vi har börjat arbeta på vår första PRIO-skola på yrkesprogrammen på Virginska gymnasiet. Där är kartläggningen nu färdig och vi kör igång med de utvecklingsområden de har valt.

Prio

Prio-ledarna Anna Lundgren och Malin Kronqvist Håård presenterar tillsammans med processledare Cicci Thunberg den kartläggning och analys som genomförts på Virginska skolans yrkesprogram under våren för rektor Anna Karin Anfelt.

Vi ser PRIO som ett mycket bra koncept för ytterligare utveckling av vårt kvalitetsarbete. Målet med satsningen är att skapa mer tid för "rätt" saker och på så vis både få en bättre arbetsmiljö för personalen samt öka måluppfyllelsen för eleverna.

                                                                                   Anna Karin Anfelt, rektor

I många av de kommuner som jobbat längre med PRIO, berättar lärare att arbetet gjort att de kan lägga sin tid på rätt saker. På en skola har man till exempel halverat antalet möten och tiden som frigjorts används till att coacha varandra. Där känner lärarna att de nu får ännu mer stöd och glädje från sitt arbetslag.

Vill du veta mer om PRIO? Ta kontakt med Cicci Thunberg, kvalitetsutvecklingschef på gymnasiet och processledare för PRIO. (christina.thunberg@orebro.se).

 

Anna Lundgren och Malin Kronqvist Håård, PRIO-ledare, Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: