Presentationer från lärardagen 10 augusti 2016

Lärardagen logga

Här hittar du presentationer från de olika passen under Lärardagen den 10 augusti.


Edvin Svensson, Andrea Persson & Erik Änghagen | Språkutvecklande arbetssätt Pdf, 2.5 MB.

Kicki Rundqvist, Susanne Andersson & Johanna Ek | Hur kan vi vuxna i skolan möjliggöra alla barns rättigheter? Ett samtal Pdf, 345.8 kB.

Sofia Bürger | eTwinning - öppna ditt klassrum mot europa Pdf, 1.5 MB.

Ulrika Duvman Rydén & Emma Gabrielsson | Att möta motstånd till lärande Pdf, 903.7 kB.

Fredrik Malm & Thomas Gustafsson | Ingen föds till extremist! Pdf, 3.6 MB.

Cecilia Bremer, Malin Bideby & Birgitta Jansson | Leken som pedagogiskt verktyg Pdf, 314.3 kB.

Niklas Jarl & Charlotta Hallman | TekAway – pedagogisk hämtmat – gott, nyttigt och billigt! Pdf, 1.2 MB.

Agneta Hedlund Medin & Helena Eriksson | Kollegalyftet Pdf, 1.7 MB.

Anders Hallman | Övningsskolan – ett sätt att utveckla lärarprofession? Pdf, 391.6 kB.

Lars-Olov Ågren | PC och padda för inspiration, dokumentation och kommunikation Pdf, 351.2 kB.

Anna-Eva Olsson | #RGTU - Att kvalitetsutveckla skolan med hjälp av sociala medier och digitala verktyg Pdf, 1.8 MB.

Jonas Carlberg | ”Jag kan, jag ska bara lära mig först” Pdf, 555.3 kB.

Tamar Ucar | Studiehandledning från teori till praktik - framgångsfaktorer för studiehandledning

Lotta Ramqvist | Jag har en SMARTBoard i mitt klassrum, vad gör jag med den? Pdf, 6.4 MB. | Presentationen som notebook-fil

Jenny Andersson & Anna Bergqvist | Temaarbete i grundsärskolan- en treårsplan

Ylva Bertilsson & Susanne Runesson | Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i svenska/sva, åk 1-3 Ppt, 987 kB.

Kerstin Isaksson | ALLA ska med – att ge stödinsatser i utbildningen Ppt, 842 kB.

Malin Sunesson | Hen kan inte resonera! Kan vi pysa? Pdf, 761.1 kB. | Hen kan inte redogöra för…! Kan vi pysa? Pdf, 581.9 kB.

Anna Duberg | Dans för psykisk hälsa!? Nyckelfaktorer från forskning med tonårsflickor i fokus Ppt, 7.7 MB.

Magnus Windefelt | Systematisk problemlösning enligt EPA-modellen Ppt, 2 MB.

David Bergkvist & Andreas Gustafsson | Pulsträning för högre måluppfyllelse


/ Redaktionen, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: