PAR-modellen

PAR-modellen

PAR som i två kollegor, PAR som i Planering – Aktivitet – Reflektion. PAR-modellen har jag och min kollega Fredrik Bergman jobbat fram och använt i vårt uppdrag som Kvalitets-utvecklare på Glanshammars skola.

 

Syftet är att introducera en modell för kollegialt lärande som kan användas i vardagen, t.ex i klassrummet tillsammans med en kollega.

Efter gemensam planering av en aktivitet där genomförande kollega sätter upp mål observeras sedan aktiviteten (aktivt eller passivt) av handledande kollega för att sedan reflekteras tillsammans. Sen tar man med sina erfarenheter och reflektioner in i nästa omgång och tar allt om igen och byter roller med varandra.

Använd den gärna i din vardag tillsammans med en kollega. Testa den i klassrummet, på mentorssamtalet, på utvecklingssamtalet, på föräldramötet… Variera kollega du arbetar med för att maxa utbytet i kollegiet.

...
Ogiltig fil.

 

/Anna-Eva Olsson, Kvalitetsutvecklare Örebro kommun 2014

Senast uppdaterad:

Publicerad: