Örebro bibliotek värnar ungas rätt till information och privatliv – ändrar villkoren för låntagare från 13 år

Från och med 20 november kan bibliotekets besökare som är 13 år och äldre låna utan insyn från vårdnadshavare. Alla medborgares lån på biblioteket är belagda med sekretess och nu tillämpas bibliotekssekretessen fullt ut redan vid 13 år.

Från 13 års ålder kan nu bibliotekets låntagare själva bestämma vilka kontaktuppgifter de vill använda, vilket gör att de kan styra att påminnelser och meddelanden om reservationer kommer till egen e-post eller som sms till eget nummer. Biblioteken lämnar heller inte ut uppgifter om lån till vårdnadshavare som frågar, utan lånen omfattas av sekretess, precis som för vuxnas lån.

För att kunna uppfylla sekretessen fullt ut tas alla avgifter kring lån för personer under 18 år bort. Däremot spärras kortet om böcker eller spel inte lämnas tillbaka i tid, men personen kommer att få fortsätta att använda sitt lånekort i dialog med personalen på biblioteket.

Örebro bibliotek arbetar rättighetsbaserat och har fattat det här beslutet utifrån FN:s barnkonvention, som säger att barn har rätt till information och rätt till ett privatliv.

– Vi på Örebro bibliotek arbetar ständigt för att stärka demokratin och barns rättigheter. Utveckling av verksamheten direkt utifrån barnkonventionen är viktigt som princip, och ger effekt direkt på individnivå, säger Lars Hilmersson, verksamhetschef för Örebro bibliotek.

De nya förbättrade lånevillkoren för unga införs under Barnkonventionens dag, den 20 november 2023.

Mer om Örebro bibliotek på webben.

Kontaktperson

Lars Hilmersson, verksamhetschef Örebro bibliotek
019-21 12 19, lars.hilmersson@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: