Office 365-utbildningarna är igång!

Förvaltningen förskola och skolas stora utbildningssatsning på Office 365 är igång. Lär- och huvudlärspridare från förskolan och grundskolan samt administratörer och rektorer, ska utbildas. Pedagog Örebro hängde med på ett utbildningstillfälle.

Vi besöker en grundutbildning för förskolans lärspridare. Tanken är att lärspridarna efter genomförd utbildning ska lära sina kollegor ute på förskolarna om Office 365. Dagens utbildning fokuserar på grunderna. Dela dokument, skapa mappar, synkronisera, Teams och Outlook-kalendern är saker som fokuseras på.

Daniel Hillver, Garphyttans förskola är en av deltagarna på kursen.

Daniel Hillver, Garphyttans förskola

Daniel Hillver, Garphyttans förskola

– Jag har nog ganska bra koll på det mesta men har också lärt mig en del nytt. Det känns bra att vi har dessa kurser så vi kan föra vidare rätt och likvärdig kunskap, säger Daniel.

Väl hemma på förskolan lägger Daniel tillsammans med sin rektor upp en plan för hur den fortsatta utbildningen av Office 365 på förskolan ska se ut. En del genomgångar kommer ske med hela personalen och en del i mindre grupper. Viktigt är att tid ges för att testa de olika funktionerna på egen hand och samtidigt få stöttning.

– Det blir ju den stora grejen, att hjälpa de andra. De ligger på lite olika nivåer så vi får se hur vi lägger upp det. Jag upplever ändå att vi kommit ganska långt i detta arbete, säger Daniel.

Både få kunskap och att sprida kunskap

Den stora utbildningssatsningen från Örebro kommun vänder sig mot grundskolan och förskolans lär -och huvudlärspridare samt till administratörer och rektorer. Både en grundkurs och en fortsättningskurs erbjuds. Utbildningen genomförs av Advania.

– Målet är både att få mer kunskap och att sprida kunskap. De som går kursen kommer tillsammans med rektor planera hur kunskapen ska föras vidare inom och mellan förskolorna men också mot vårdnadshavare, säger Jennypher Löfgren från Enheten för systematiskt kvalitetsarbete (ESKA) .

Utbildningen är också en del i den digitala handlingsplan som sträcker sig till 2022. Viktiga delar där är fortbildning och samsyn, två saker som också genomsyrar satsningen på Office 365.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: