Nytt avtal med det flerspråkiga digitala läromedlet Binogi

Örebro kommun ingår tillsammans med 80 andra kommuner i Sverige i ett FoU-projekt som syftar till att utveckla ett flerspråkigt läromedel, Binogi (tidigare Studi). Ett nytt avtal är nu tecknat som gör läromedlet tillgängligt för alla kommunala 7-9-skolor samt vissa gymnasieprogram. Avtalet gäller fram till oktober 2022.

Uggla

Vad är då Binogi? Det handlar i grunden om ett digitalt läromedel som ger skolor tillgång till massor av korta undervisningsfilmer inom elva teoretiska ämnen: matematik, fysik, kemi, biologi, svenska, samhällskunskap, historia, religion, geografi, teknik och engelska.

Filmerna finns dessutom både textade och dubbade till olika språk för att vara tillgängliga för så många elever som möjligt. De språk som Studi erbjuder i sina filmer idag är svenska, tigrinja, arabiska, somaliska, dari och engelska. Enligt företaget jobbar de hela tiden på att komplettera sitt filmbibliotek med fler språk.

Uppdatering 2020-02-27

Nu håller Binogi på att arbeta med ytterligare 6 språk, som är pålagda i lite olika grad. Det rör sig om följande:

  • Thailändska
  • Polska
  • Spanska
  • Tyska
  • Franska
  • Finska

Materialet utgår från kunskapskraven och det centrala innehållet i årskurs 9, men lämpar sig även för undervisning i både tidigare och senare årskurser.

Örebro kommuns nuvarande avtal med Binogi löper mellan 1 november 2019 till 31 okt 2022 och gäller för alla kommunala 7-9-skolor samt följande gymnasieprogram: Introduktionsprogrammen, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade och Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade. Avtalet omfattar också personal på enheten för flerspråkighet.

Har du frågor om Binogi?

Kontaktperson, Örebro kommun: Jennypher Löfgren
Vid tekniska frågor, kontakta Studis support: support@binogi.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: