Ny på jobbet

Alfapet

Kvalitetsutvecklare i Örebro kommun på halvtid och arbete på ordinarie skola på halvtid. Hösten 2014 skulle bli något alldeles extra förstod vi båda två. Uppdraget som kvalitetsutvecklare förklarades redan vid anställnings- intervjun som ett utmanande arbete som kräver såväl engagemang som mod. I gengäld skulle det ge god kompetensutveckling då även en lärprocess skulle löpa parallellt. 

Kollegial handledning är en framgångsfaktor gällande skolutveckling. Här är det viktigt att vi som kvalitetsutvecklare skapar förtroende och relation till de pedagoger vi möter ute på skolorna. Vad gör ni här? Hur kan vi få ert stöd? Vilken funktion kommer ni fylla i klassrummet? Blir det ännu mer jobb nu? Det är några av de frågor som vi mött under våra besök ute på skolorna. Vi betonar då att arbetet som vi kvalitetsutvecklare gör på skolorna är ett gemensamt uppdrag. Vi har fokus på att ge skolorna verktyg för att öka elevernas måluppfyllelse. Dessa verktyg kan ses som en hel uppsättning som tillsammans stödjer det gemensamma uppdraget.

Kvalitetsutvecklare

Arbetsgången som vi kvalitetsutvecklare följer är en tydlig processmodell som består utav olika faser. Först kommer ”kartläggning och analys” där arbetsplan tas fram, ”aktionsfas” och ”avslutningsfas” kommer därefter. I dessa faser ingår även möten med pedagoger och processledningsgrupp.

”Effektivt professionellt lärande motiveras av lärarnas eget behov av att veta snarare än av någon annans önskan om att få berätta” menar Helen Timperley (2012). Detta påstående är en viktig utgångspunkt i vårt arbete. Allt för många studiedagar/fortbildningsdagar har ägnats åt föreläsare som gärna berättat men som i sanningens namn inte satt några djupare avtryck. Att utgå från pedagogernas egna behov och önskemål känns därför oerhört relevant. Tänk att själv någon gång få möjligheten att vara med och styra sin egen utveckling, att få någon att diskutera med, någon att bolla tankar och idéer med. Någon som också faktiskt har som uppdrag att göra just det.

För att lyckas i vårt uppdrag behöver vi samma nycklar som i vårt arbete med eleverna. Först behöver vi bygga förtroendekapital, övertyga lärarna om att vi är medspelare. Att vi tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten. Sker det ingen (synbar) utveckling under vår tid på skolan är vårt arbete misslyckat, precis som elevens misslyckande även är lärarens.

Malin

Nästa steg är att våga vara lite obekväm. Våga utmana pedagogens invanda tankar och handlingar. Kan vi få lärarna att börja ifrågasätta sina ”givna sanningar” (Brookfield,1995) är mycket vunnet. För att kunna göra detta måste de som sagt känna sig TRYGGA med oss.

För att återknyta till inledningen, är även mod en förutsättning för att ta sig an uppdraget som kvalitetsutvecklare. Modet måste finnas hos oss liksom i skolorganisationen/personalgruppen för att våga utvecklas. Modet hos oss består i att våga kliva in i en obekant miljö, våga utmana och våga tro på vårt uppdrag. Utifrån ovanstående är det en otrolig styrka och närmast en förutsättning att vi arbetar i team och är ödmjuka inför de utmaningar vi beskrivit.

Vårt förhållningssätt och bemötande är, precis som i lärargärningen, A och O!

 

//Malin Granath och Magnus Brolin, kvalitetsutvecklare i Örebro kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: