Ny digital utbildning möjliggör distansundervisning i diskrimineringslagen

Örebro Rättighetscenter

Örebro Rättighetscenters lokaler hittar du på Slottsgatan 13

Alla människor är lika mycket värda, det deklareras i FN:s mänskliga rättigheter. Tyvärr behandlas alla inte likvärdigt i praktiken. Som lärare ingår det i uppdraget att aktivt främja likabehandling av individer och grupper samt uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering. Örebro Rättighetscenter har nu gjort det enklare att undervisa om diskriminering genom att producera en digital utbildning i diskrimineringslagen.

Malin Högberg

Malin Högberg, Örebro Rättighetscenter

Den digitala utbildningen ”Vadå diskriminering?” hjälper lärare att ge sina elever kunskap om av vad diskriminering är och var en kan vända sig om en blivit utsatt. Utbildningen riktar sig till gymnasieelever och kan genomföras både på distans och i ett klassrumsformat. Med den digitala utbildningen tillkommer också en lärarhandledning, för att göra det enkelt för lärare att planera och genomföra undervisningspasset.

- Ambitionen var att skapa ett undervisningsmaterial som är enkelt att använda för både lärare och elever, oavsett om undervisningen sker i klassrummet eller inte säger Malin Högberg, utbildningsansvarig på Örebro Rättighetscenter.

Fakta: Örebro Rättighetscenter

Örebro Rättighetscenter är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som driver en antidiskrimineringsbyrå i Örebro län. Det innebär att de arbetar med rådgivning, utbildning och påverkansarbete. Rättighetscenter erbjuder kostnadsfria skolpass för gymnasieelever. De har därför lång erfarenhet av att träffa gymnasieelever för att öka deras kunskaper om diskriminering samt ge tillfälle till reflektion kring normer.

I och med Coronapandemin har Örebro Rättighetscenter fått göra förändringar och hitta nya lösningar att sprida kunskap om diskriminering.

- Diskriminering tar aldrig paus, därför måste vårt arbete för likabehandling också fortsätta, säger Malin.

Nytt utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet i ”Vadå diskriminering?” består av en inspelad föreläsning, en lärarhandledning, ett översiktsblad över diskrimineringslagen, instuderingsfrågor och reflektionsfrågor.

I föreläsningen redogörs för vad diskriminering innebär och vilket skydd som finns enligt lag. Det framkommer även fördjupande information om diskrimineringsgrunderna, diskrimineringsformerna och de skyddande samhällsområdena. Språknivån i filmen är relativt hög, men föreläsaren talar lugnt och tillsammans med undertext blir den tillgänglig för fler.

Tanken är att eleverna i samband med utbildningen ska få tillgång till instuderingsfrågor, som de svarar på med hjälp av den digitala föreläsningen och det medföljande översiktsbladet. Det finns sedan möjlighet till reflektion med hjälp av de medföljande reflektionsfrågorna.

För att boka utbildningen skickas ett mail till: info@rattighetscenter.se med kontaktuppgifter, namn på skolan samt kort om syftet med användningen av utbildningen.

För att veta mer om Rättighetcenters övriga utbud, besök deras hemsida www.rattighetscenter.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: