Näthat eller vanligt hat?

Vad kan skolpersonal göra för att förhindra hat, hot och kränkningar på nätet? Vilken roll bör skolan ta i arbetet mot skolrelaterat näthat? Vi, Malin Granath och Håkan Widarsson, kvalitetsutvecklare i Örebro kommun, tog chansen att delta i seminariet och vid lanseringen av boken ”Näthat i skolan”.

Ettor och nollor

I samarbete med Diskrimineringsbyrån Uppsala anordnade fortbildningsavdelningen vid Uppsala Universitet ett seminarium för att belysa och diskutera dessa frågor. Vid seminariet deltog en expertpanel: Lennart Nylund från Statens medieråd, Hugo Wester från Skolverket, Elza Dunkels från Umeå universitet och Ida Gulbrandsen från Diskrimineringsbyrån Uppsala. De gav sina perspektiv på varför och hur skolan kan arbeta mot kränkningar på nätet.

Det är viktigt att kartlägga elevens situation på skolan, för att veta hur vi kan arbeta främjande och förebyggande genom att skapa relationer och arbeta aktivt med planen mot diskriminering och kränkningar. Skolans personal behöver således vara aktiva och nyfikna, fråga eleverna vad som händer på nätet och bygga förtroendekapital.

Har er skola en policy för nätanvändning? I så fall, känner personal och elever till den? Expertpanelen ansåg att alla skolor bör skapa sådana. Syftet med en policy är att skapa trygghet och ge en tydligare bild av skolans förhållningssätt när det gäller kränkningar, trakasserier och hat på nätet. Policyn ska rikta sig till elever, personal och vårdnadshavare.

Personer sitter i rad

De betonade att skolan kan och har goda möjligheter att jobba med kränkningar på nätet. Vi behöver avdramatisera synen på att detta arbete är något nytt och speciellt. Skolan är en stor enhet med många vuxna med olika typer av kompetens, så vi kan använda den kunskap som redan finns, i arbetet mot kränkningar. Skillnaden är att kränkningarna nu sker på andra arenor än tidigare, online istället för offline.

Arbetet mot näthat är ett utvecklingsarbete över tid och ingår i vårt gemensamma värdegrundsuppdrag på skolan. Det är viktigt att eleverna får vara delaktiga i arbetet, men inget större ansvar bör läggas på eleverna själva. Expertpanelen betonade att personalen ska leda arbetet och införskaffa egen kunskap, våga utmana sig själva och vilja utvecklas.

Vi upplevde seminariet som både värdefullt och inspirerande. Det gav en bra grund till fortsatt arbete och gav flera konkreta råd som ledde till intressanta diskussioner.

//Malin Granath och Håkan Widarsson, kvalitetsutvecklare i Örebro kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: