Logopeden Gustaf vill hjälpa eleverna med språkandet

Idag är det den Europeiska logopeddagen. Vad gör en logoped? Hur används logopedens kunskaper i skolan? Vad är det bästa med jobbet? Vi ställde frågorna, Gustaf Classon, logoped på Centralt skolstöd, svarade.

Gustaf Classon är logoped på Centralt skolstöd

En logoped har ett språkligt fokus och kan jobba mot en mängd olika verksamheter, bland annat skolan. Örebro har valt upplägget med centrala logopeder som stöttar elever och skolor främst genom elevhälsoteamen.

– Jag kan dels jobba med enskilda elevärenden för att skapa bra språkliga förutsättningar för lärande men också utifrån elevens läs- och skrivförmåga. Jag hjälper också skolor att skapa tillgängliga språkliga lärmiljöer. Jag samarbetar mycket med skolornas elevhälsa eller lärare, jag träffar också skolor för utvecklingsarbeten och för att vässa kompetensen i dessa frågor, säger Gustaf Classon.

Språket står i centrum och är otroligt viktigt ur flera aspekter.

– Språket är väldigt viktigt och det verktyget vi använder oss av i alla sammanhang. Ta bara en vanlig skoldag, då språket måste anpassas till en mängd olika situationer. Vi funderar inte så mycket på det om vi inte har en utmaning med det. Utmaningar med språket gör att en hel del elever inte fixar målen i skolan, menar Gustaf Classon.

Som logoped jobbar Gustaf mot fler elever än bara dem med språkstörning. Om en elevs språkliga förutsättningar inte motsvarar omgivningens krav, kan man tala om språklig sårbarhet - ett tillstånd där språket inte riktigt räcker till.

- Förutom språkstörning kan det handla om elever med ett annat modersmål än svenska, utmaningar med koncentration eller flexibilitet, hörselnedsättning eller läs -och skrivsvårigheter. Som omgivning är det viktigt att tänka på att skapa goda språkliga förutsättningar så att alla elever ska lyckas.

Vad är då det bästa med att vara logoped?

– Att få jobba med språk. Många tar det för givet och är ett okänt område för många. Det är otroligt viktigt för eleven både i och utanför klassrummet. Att få jobba med dessa frågor och skapa bra förutsättningar för alla elevers lärande är väldigt givande.

Om du fick önska dig någon förändring vad skulle det vara?

– Nu finns vi representerade centralt men jag skulle önska att det fanns mer logopeder ute i skolorna. Den här kompetensen efterfrågas jättemycket och fler skollogopeder, som det finns i flera andra kommuner, tror jag är en effektiv väg framåt.

Hur går det till när skolorna tar kontakt med dig?

– Skolorna tar kontakt med Lotsen, som är den enhet inom Centralt skolstöd som jag jobbar inom. Där finns en mängd olika kompetenser och rör sig frågorna inom det logopediska området, så tar jag eller mina kollegor tag i det. Vi tar gärna emot samtal eller mail och stöttar så mycket vi hinner med, avslutar Gustaf Classon.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Har du frågor eller behöver din verksamhet stöttning när det gäller den språkliga förmågan hos elever? Gå då in på Lotsens sida här på Pedagog Örebro, för att hitta alla kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: