Kvalitetsverkstaden nytt processtöd från Skolverket

Systematiskt kvalitetsarbete är något som alla förskolor och skolor ska arbeta med. Nu har Skolverket tagit fram ett nytt processtöd för att huvudmännen och verksamheterna ska få ett stöd i det viktiga arbetet.

Skollagen är tydlig – systematiskt kvalitetsarbete ska finnas på alla förskolor och skolor och dessutom vara ett ständigt pågående arbete. Syftet med systematisk kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till.

Skolverket lyfter fram både framgångsfaktorer och fallgropar i jobbat med systematiskt kvalitetsarbete. När det gäller framgångsfaktorer handlar det om organisation, att sätta eleven i centrum, att det finns en gemensam syn på uppdraget, ett tydligt samarbete mellan kollegor och att utgå från elevernas behov. När det gäller fallgropar lyfter myndigheten fram målkrockar, målträngsel, för korta utvecklingsområden, täta chefsbyten och en organisation som motarbetar arbetet.

Innehåller fem utbildningssteg

För att stödja arbetet både på huvudmannanivå och ute i verksamheten, har Skolverket skapat en nytt processtöd – Kvalitetsverkstaden.

Händer som formas som en cirkel

Processtödet har lanserats och finns delvis att ta del av redan nu. Dock har arbetet haft en hel del barnsjukdomar och allt sitter inte på plats ännu. Kvalitetsverkstaden innehåller fem utbildningssteg som ska gå igenom. Steg 1 och 2 finns ute nu, steg 3 och 4 kommer finnas tillgänglig i mars, april och steg 5 strax efter det.

Varje steg innehåller uppgifter,filmer, diskussionsfrågorna och är upplagda ungefär som övriga skolverksmoduler. Stödet innehåller två olika delar, dels mot huvudmannen och dels mot enheterna. Tanken är att det ska finnas tydliga samarbetsfunktioner mellan de olika sidorna.

En processledare ska finnas till varje grupp som jobbar med materialet. Efter anmälan kan sedan deltagare läggas till och bjudas in. Skolverket ser mycket positivt på det stora intresse kring detta processtöd som nu förhoppningsvis kan stödja arbetet både på huvudmannanivå och enhetsnivå när det gäller systematiskt kvalitetsarbete.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: