Kommunal skola och fritidshem utan extra kostnader

Överkryssade pengar

Örebro kommun har beslutat att alla aktiviteter som den kommunala skolan och de kommunala fritidshemmen erbjuder ska vara kostnadsfria för alla barn. Beslutet innebär att skolan och fritidshemmet står för alla kostnader som kan uppstå, till exempel matsäcken vid utflykter. Vid idrottsaktiviteter ska det finnas utrustning för utlåning, exempelvis skidor/skridskor, till elever som inte har möjlighet att ta med det. Örebro kommun har ett ansvar att kompensera för barns ojämlika uppväxtvillkor.

Från 1 mars 2017 kommer därför de kommunala skolorna och fritidshemmen att vara utan extra kostnader.

Riktlinjer för kostnadsfri skola och fritidshem

Riktlinjerna ger ett förtydligande och stöd till rektorer och skolans/fritidshemmens personal om vad som menas med kostnadsfri skola och fritidshem i Örebro kommun. Basutrustning såsom kläder är ett föräldraansvar och omfattas inte av riktlinjerna. Örebro kommun tar Skollagens bestämmelser gällande mindre inslag av obetydlig kostnad, ett steg längre och förhållningssättet är att det i de kommunala skolorna och fritidshemmen inte får förekomma kostnader i några sammanhang oavsett hur liten summan är. Kostnader för skolresor och liknande aktiviteter som är en del av utbildningen ska täckas antingen via skolans medel eller genom att elever frivilligt samlar in pengar där alla kan bidra på lika villkor. Det ska inte involvera bidrag från vårdnadshavare.

Om nedanstående aktiviteter anordnas följer här riktlinjer för detta:

Fest/aktivitet/föräldramöte

Fritidshemmet/skolan ska inte ta ut någon avgift för exempelvis fika/korv.

Födelsedagar

Fritidshemmet/skolan står för eventuella kostnader.

Utflykter

Fritidshemmet/skolan står för matsäck/frukt.

Fruktstund

Fritidshemmet/skolan står för frukt. Om eleverna vill äta medhavd frukt får detta göras på rasten.

Utklädningskläder/temakläder/luciafirande

Anordnas till exempel maskerad, teater eller luciafirande så ska det finnas dräkter att låna på fritidshemmet/skolan.

Utomhusaktiviteter/idrottsaktiviteter på skolan eller fritidshemmet

Låneutrustning ska finnas såsom exempelvis låneskidor/skridskor för elever som inte har möjlighet att ta med detta.

Övrigt

Aktiviteter som går ut på att barnen/eleverna ska ta med sig leksaker hemifrån får ej förekomma.

 

Margareta Borg, Förvaltningschef förskola och skola

Senast uppdaterad:

Publicerad: