Hur kan digitala verktyg och metoder skapa en inkluderande miljö för karriärvägledning?

En handfull engagerade studie- och yrkesvägledare från Örebro och Askersunds kommuner samlades för att testa olika digitala verktyg för ökad inkluderande och interaktiv vägledning för barn och unga.

Under förmiddagens workshop fick syv:arna testa två olika verktyg och ge feedback på hur dessa kan användas i vägledningsarbetet, både i det enskilda samtalet med elever men också i gruppvägledning för att öka delaktighet och tillgängligheten.

Padlet: En digital anslagstavla där du kan dela innehållet tillsammans med andra på ett enkelt och interaktivt sätt. Syv:arna fick testa att skapa en egen yta som exempelvis kan användas i individuell eller gruppvägledning. padlet.com

DittYrke: Ett nytt digitalt samtalsverktyg som riktas till vägledare och föräldrar samt direkt till användaren. Dittyrke.se skapar en greppbar bild över arbetsmarknaden och utgångspunkten är drivkrafter kopplat till ett yrke. Användaren får genom att besvara frågor kring sina egna drivkrafter en matchning mot yrken där yrkespersoner har beskrivit innehållet i sitt jobb. Verktyget lanserades 2022 och är kostnadsfritt.

Pandemin påskyndade utvecklingen

Under förmiddagen diskuterades också frågor som: Hur och när kan digitala verktyg och IT-system bidra till ökad inkludering? Och vilka kan verktyg jag egentligen använda i min kommun?

Digitala verktyg kan komplettera den fysiska vägledningen, särskilt när det gäller elever som har extra behov av stöd”, säger en av studie- och yrkesvägledarna.

Faktum är att pandemin påskyndade utveckling av att både använda och anpassa arbetet till att bli mer digitala, men vägledarna är överens om att det finns mycket mer att lära.

Nöjd deltagare

Marie Sörkvist Melin, socialpedagog med syv-uppdrag på Västra Engelbrektsskolan var en av deltagarna på workshopen.

Vad säger du om dagen - vad tar du med dig?

- Den har verkligen varit kanon - toppen! Vi fick prova många verktyg, fick verkligen tid att testa och fick mycket hjälp under tiden. Digitala verktyg kan verkligen vara ett hjälpmedel i vägledningsarbetet.

Hur kan digitala verktyg hjälpa dig i vägledningsarbetet?

- På många olika sätt. Jag tror vi kan nå elever och vårdnadshavare på ett annat sätt. De kan vara ett hjälpmedel för kommunikation och dialogskapande. Många verktyg är tydliga, bra och väldigt konkreta - det hjälper mig verkligen i möten och diskussioner med eleverna.

/Laila Berglund, Region Örebro län, Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Kort om projektet:

Guidance – Digital tools and method development, ett partnerskap i Europa som finansieras av Erasmus+. Fem länder och åtta organisationer har undersökt på vilket sätt pandemin har påverkat användningen av digitala verktyg och metoder för studie- och yrkesvägledare. De undersökningsdata som samlades in i #Guidance-projektet redan 2021 visade att den nya digitala eran under pandemitiden hade förändrat vägledningsmetoderna.

I FN:s tematiska rapport (2022) anges att digitaliseringen av utbildningen bör leda till ett bättre genomförande av rätten till utbildning för alla. Detta skulle också medföra ett betydande mervärde för eleverna. Projektet har tagit fram en verktygslåda som introducerar alternativa sätt att genomföra vägledning individuellt eller i grupp. De flesta av de digitala verktyg som vi har presenterat i denna verktygslåda är öppna för alla.

Webplats för Guidance – digital tools and method development

Senast uppdaterad:

Publicerad: