Grönare skolgård på Brukets skola

Ritning över skolgård

Tidigt i våras beslutade programnämnd barn och utbildning om att sätta igång ett arbete för att förbättra våra förskole- och skolgårdar i Örebro kommun. Sammantaget handlar det om ett 30-tal förskolor och skolor som får ta del av både statliga och kommunala pengar för att förbättra sin utemiljö inom projektet Gröna skolgårdar. Brukets skola, som är en av två stora satsningar, tillfrågades om de ville delta i projektet som pilotskola och tackade såklart JA. Pedagog Örebro har träffat Lovisa Wernersson som är ansvarig för skolgårdsprojektet och som driver frågan på skolan.

Att driva ett sådant här omfattande förändringsarbete kräver såklart ett stort engagemang och en hel del tid. Lovisa har båda delarna. Engagemanget lyser i hennes ögon när hon berättar om projektet och tid för uppdraget har hon fått från sin rektor, Annika Walter. Den avsatta tiden har bl.a. använts till utbildningar men också till kartläggning av vad just Brukets skolgård behöver för att förbättras.

- Vi har haft prioriteringar som kanske ingen annan skola skulle prioritera men som är viktigt för oss, säger Lovisa.

Lovisa har använt sig av en modell som hon kallar för "Tratten" där personalen i grupper har fått fundera över vad som är viktiga element på just deras skolgård. Även eleverna har fått berätta vad de gör när de är ute på rast/fritids och vad de saknar på skolgården.

Barnens delaktighet är avgörande

Lovisa är tydlig med att betona elevernas delaktighet i skolgårdsprojeketet på Brukets skola och jag märker att det engagerar henne lite extra mycket när hon berättar om hur förslaget till den nya skolgården bit för bit växer fram.

Lovisa Wernersson

- Alla elever har fått vara med och påverkat vad de önskar att kunna göra på sin skolgård. De kommer även få vara med och bestämma vilka fruktträd som ska finnas på skolgården, sen får de vara med och gräva och plantera de nya träden, säger Lovisa.

Lovisa har även gått runt på skolan tillsammans med några elever för att kartlägga vilka platser som känns trygga eller otrygga idag. Tillsammans med landskapsarkitekt har skolan sedan arbetat fram en övergripande ritning över den nya skolgården. Det som nu återstår av planeringsarbetet är mest detaljer som att välja vilka växter som ska finnas på skolgården och hur motorikbanan ska se ut.

Skapar skolgården tillsammans

Under sommaren 2018 kommer det stora maskinarbetet att genomföras på skolgården och under hösten sker plantering av växer och träd tillsammans med barnen, som är en viktig del i skapande av ny skolgård.

- Det är viktigt att alla känner att de har varit med och skapat skolgården tillsammans. Jag ser fixardagar framför mig, där föräldrar och barn gräver och planterar. Då skapandet börjar ta form, säger Lovisa.

Tanken är att skolgården ska kunna ändra sig beroende på årstid så att barnen ständigt kan upptäcka nya saker i miljön. Det har därför varit viktigt att utgå från vad eleverna vill kunna göra på skolgården och inte bara vad de vill ha för material.

- Skolgården kommer växa fram med tiden och det innebär att barn som varit med i arbetet hinner sluta på skolan, men de kommer ser en vinst i det i allafall eftersom de kommer kunna nyttja skolgården på sin fritid. Det kommer även vara bra för de som bor i Marbacken eftersom skolgården är ett tillhåll för alla på helger och kvällar, fortsätter Lovisa.

En positiv plats att mötas på

Lovisa tror att arbetet med skolgården kommer göra att skolan blir mer attraktiv. Skolan förväntar sig att skadegörelsen kommer att minska eftersom barnen har varit delaktiga i arbetet och att det kommer blir en positiv plats att mötas på.

- Barnens aktivitetsnivå kommer att öka och vi kommer få ett ökat samspel hos barnen på raster och under fritidstid. Barnen får möjlighet att skapa en god relation till naturen och en förståelse för hur våra ekosystem fungerar. Vi är en mångkulturell skola där man ser naturen på olika sätt och har med sig olika erfarenheter från naturen så det känns extra kul och spännande, avslutar Lovisa.


/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: