Glocal film festival besökte Örebro - vill skapa engagemang kring de globala målen

Mål 5- jämställdhet, var i fokus när Glocal film festival gästade Örebro. Det är ett av de 17 globala mål världens länder har förbundits sig att arbeta med fram till år 2030. Festivalen vill genom film skapa ett engagemang kring de globala målen.

Glocal film festival stannade till i Örebro och Bio Roxy på tisdagen. Syftet med festivalen är att uppmärksamma de 17 globala målen enligt devisen 17 mål, 17 städer i 17 veckor. De globala målen har världens länder förbundits sig att arbeta med fram till år 2030. Det handlar t.ex. om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten och orättvisor världen och främja fred och rättvisa. Under turnén tas de olika 17 målen upp och för Örebros del handlade det om mål 5 - jämställdhet.

Filmen Amal visades

Filmen Amal var utgångspunkten för eftermiddagen som lockade många intresserade till biosalongen. Filmen skapade en hel del tankar kring just jämställdhet och kvinnors roll i samhället. Vi får följa Amal som växer upp i revolutionens Egypten, från barndom till vuxen. I en väldigt turbulent tid söker hon sin plats, identitet och sexualitet i ett patriarkalt samhälle.

fyra kvinnor diskuterar

Efter filmen följde paneldebatt med inbjudna gäster: Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet, Eva Johansson, Sida, Sara Bronner, Örebro kommun och Katarina Bergehed, Amnesty International

Diskussionen berörde de globala målen i stort men jämställdheten framför allt. Eva Jonasson berättade om Sidas jobb I Egypten och i Mellanöstern. Egypten har en väldigt konservativ syn på könsroller och Sida stödjer forskning om mansidealet i dessa länder, man stödjer också program för jämställdhet. Katarina Bergehed berättade att jämställdheten är en bra grund att stå på när ett land demokratiseras. Tunisien hade t.ex. bättre jämställdhet än Egypten före demokratiseringen och har därför lyckats bättre efter att de gamla regimerna föll. Sara Bronnertog upp kommunens arbete med de globala målen. Beslut som tas inom kommunen ska ha ett jämställdhetsfokus.

Annelie Börjesson avslutade med en uppmaning till publiken att verkligen engagera sig och påverka när det gäller de globala målen. Många runt om i världen har inte alls den möjligheten som vi har. Och för att ett engagemang ska vara möjligt krävs kunskap och där har skolorna ett stort ansvar.

/Mikael Kindgren, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: