Från information till samtal

Sten

Är man inte nöjd med föräldramöten kan det sprida en misstro över skolan som helhet. På motsvarande sätt ger lyckade möten mellan föräldrar och lärare positiva signaler. Med denna utgångspunkt har Örebro kommun i samarbete med universitetet tagit fram ett inspirations- och arbetsmaterial för pedagoger, ”Tematiska föräldramöten”, som ska vara en hjälp i arbetet att bygga tillitsfulla relationer mellan skola och hem. 

Fler och fler pedagoger inser vikten av att upprätthålla goda och meningsfulla relationer till sina elevers föräldrar. Å andra sidan känner många pedagoger att de saknar konkreta idéer för sina möten med föräldrarna. Tanken med materialet Tematiska föräldramöten är att pedagoger ges förutsättningar att leda ett samtalsbaserat föräldramöte. Själva tanken med Tematiska föräldramöten är att förskjuta tyngden i föräldramöten från att vara informationskvällar till att bli mer samtalsbaserade träffar.

Det finns många välartikulerade föräldrar som tar stort utrymme på mötena, medan andra sitter tysta. Ett sätt att låta även de lågmälda komma till tals är att bilda mindre grupper där gemensamma frågor diskuteras först. En sådan detalj som själva möbleringen kan också bidra till att underlätta samtalen. 

Stenar

Materialet är flexibelt och bygger på åldersadekvata teman som pedagogerna gärna tillsammans med föräldrarna väljer ut. I materialet presenteras flera tips på hur ett möte kan se ut och det kommer förhoppningsvis att ge inspiration till ett föräldramöte som kommer att uppfattas som meningsfullt och utvecklande av såväl pedagoger som föräldrar. Materialet ska vara föränderligt, därför tar vi gärna emot erfarenheter och idéer om hur föräldramötena och materialet kan utvecklas.

Materialet i sin helhet kan du ladda ner här>>.

 

/ Maria Lindborg, enheten för hållbar utveckling i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: