Framtidens arbetsmarknad – vägledare fortbildades

Ett hundratal studie- och yrkesvägledare, skolledare, lärare och arbetsförmedlare samlades för att få veta mer om framtidens arbetsmarknad under en fortbildningsdag. Hur påverkas krig och kriser framtidens arbetsmarknad och vilka konsekvenser blir det för framtida utbildnings- och kompetensbehov?

För att studie- och yrkesvägledare, pedagoger och skolledare ska kunna vägleda eleverna in i en förändrad arbetsmarknad, krävs kompetensutveckling för att kunna säkerställa framtidens kompetensförsörjning. Som ett led i detta erbjuds utbildningar och fortbildningsdagar inom projektet #vägledKompetens.

En omvärld i förändring - kriser och krig påverkar oss alla, det var temat för fortbildningsdagen Framtidens arbetsmarknad som arrangerades i samarbete med Svenskt Näringsliv, Örebro universitet och Arbetsförmedlingen.

Olika yrkesgrupper presenterade sin verksamhet, vägar dit, framtidsvisioner, behörighetskrav egenskaper som krävs i yrket, hur yrket har förändrats. Alla yrken presenterade ett brett utbud av tjänster.

  • Försvarsmakten
  • Ambulans
  • Polis
  • Väktare

Visste du till exempel att Polisen har så många som 80 stycken olika yrkeskategorier och att Alléskolan i Hallsberg utbildar väktare inom Barn- och fritidsprogrammet?

En programpunkt behandlade också trender inom arbetslivet med mycket fokus på distansarbete och flexibilitet. Maria Svensson Wiklander från The Remote Lab föreläste med titeln "Knowledge and development node for the future of remote working". Många arbetstagare vill ha möjligheten till en flexibel vardag. Hur kommer det påverka framtidens arbetsmarknad?

Vi frågade några av deltagarna vad de tyckte om dagen och vad de tar med sig ut på skolorna:

Ann-Louise "Lollo" Hedström, Almbyskolan 7-9:

– Kul att få träffa kollegor och vara på inspirerande föreläsningar. Föreläsarna var jättebra och kul att de var just ambulans och polis som många av mina ungdomar pratar om och är intresserade av. Väldigt bra att få veta mer om de olika yrkena inom polisen och vilka vägar eleverna kan ta. Blev inspirerad att dra igång med planeringen inför min arbetsmarknadsvecka till hösten!

Per Warenmark, OP-city 7-9:

– Fortbildningstillfällen som "Framtidens arbetsmarknad" är mycket viktiga för vägledare. De ger aktuella lägesbilder av olika branscher och yrken som är mycket väsentliga att ha med i vägledningssamtal. Vi kan då, till eleverna, återge både fakta och intressanta exempel och personliga erfarenheter från föreläsare och deltagare. Dessutom ger de oss tillfälle att knyta kontakter och diskutera med varandra.

Per Sivikstrand, Virginska gymnasiet:

– Bra och intressanta föreläsningar. Två saker som jag tar med mig speciellt. Det som Maria Svensson Wiklander tog upp: Det faktum att pandemin drivit på förändringen mot att människor kan jobba där de blir effektivast och att det i sin tur lett till en relativ utflyttning från storstäderna till områden i landet där man upplever en högre livskvalité. Alltid intressant med omvärlds- och trendspaningar. Det andra var utifrån Syv-perspektiv. Att de finns så många yrken inom polisyrket, vilket är bra för att ge perspektiv för de elever jag har som har funderingar på det yrket. Även det faktum att de finns olika typer av utbildningsvägar som kan leda till polisyrket vilket är bra som mål för de elever som inte får med sig alla betyg från gymnasiet.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: