Frågor och svar om digitala läromedel i Örebro kommun

Nu är det klart vilka digitala läromedel som Örebro kommun kommer erbjuda under vårterminen -20. Gleerups, NE och Studi finns tillgängliga att använda för er som jobbar inom kommunen. Annika Walter, digital samordnare i förvaltningen förskola och skola och Olle Melén, förvaltningsledare, svarar här på några vanliga frågor vi får kring valet av läromedel och hur kommunen resonerar i detta läge.

1) Varför har ni valt just dessa läromedel?

Gymnasiet har Ne sedan tidigare så det var enkelheten att utöka som avgjorde. Gleerups har en väldig bredd i sitt utbud med material även för vuxenutbildningen.

Tidsaspekten gjorde att vi snabbt behövde hitta några leverantörer och enkelheten och utbudet avgjorde.

2) Varför kan inte pedagogerna välja vilket läromedel man vill (de flesta är ju gratis nu)

Det finns i huvudsak tre aspekter:

– Personuppgiftsbehandling
De flesta läromedel kräver någon form av inloggning och då behandlas personuppgifter och då måste kommunen signera ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) med leverantören. Det är respektive nämnd (grundskolenämnd, gymnasienämnd och så vidare) som är personuppgiftsansvariga och måste signera avtalet, delegation finns enbart till förvaltningscheferna att signera avtalen. Detta för att säkerställa att elevers och pedagogers personuppgifter inte behandlas på ett felaktigt sätt.

– Informationssäkerhet
I takt med att digitala stöd ökar så ökar också kraven på informationssäkerheten med bl.a. lösenord. Örebro har riktlinjer att förhålla sig till och vill man läsa mer så rekommenderar jag denna text på Intranätet

Användarkonton och lösenord ska alltså hanteras på ett speciellt sätt.

– Kapacitet för stöd
Om alla enskilda skolor (ca 60 grsk, gy och vux) skulle teckna egna avtal och hantera alla uppgifter själva så blir det inte effektivt. Det finns inte kapacitet att stödja så pass många olika intressenter. Dessutom finns det bestämmelser om att enskilda verksamheter inte får teckna dessa avtal själva enligt Örebros nämndreglemente. Läs mer på Intranätet här.

Det är programområdet som hanterar detta och inte respektive nämnd.

Annika Walter och Olle Melén

3) Hur länge gäller detta?

Denna lösning gäller i första hand under vårterminen -20. Vi får se vad som händer med spridningen av Covid -19. Blir det aktuellt med distansundervisning även under hösten så kommer vi att titta på lösningar även för den perioden.

4) Finns det tankar om ett digitalt läromedel för grundskolan även efter denna period?

Tankar ja, beslut nej. I nuläget handlar det om att underlätta så mycket det går för våra verksamheter så att vi kan möta behov om elever tvingas vara hemma under en längre period och samtidigt säkerställa att Örebro kommun följer de lagar som gäller.

Senast uppdaterad:

Publicerad: