Förvaltningsledningen i förskola och skola samtalar om hanteringen av coronapandemin

Förvaltningsledningen för förskola och skola har gjort en film som vänder sig till alla medarbetare i kommunala förskolor och skolor. Filmen handlar om förvaltningens och ledningens arbete med anledning av coronaviruset och är även en hälsning och en uppskattning till alla medarbetare för det fina arbete som görs därute.

I filmen berättar Katarina Arkehag, förvaltningschef; Ulf Aldén, verksamhetschef – grundskola och Zandra Ahkoila, verksamhetschef – förskola hur förvaltningsledningen hanterar pandemin och den rådande situationen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: