Förstärkningar kring digital kompetens i läroplanerna fr.o.m. 1 juli 2018.

Glada barn vid en dator

För ungefär en månad sedan, den 9 mars 2017, togs ett beslut i regeringen angående förtydliganden och förstärkningar kring digital kompetens i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2018 men det är möjligt för skolor att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan fr.o.m. den 1 juli 2017.

Förutom förändringar i läroplanernas första och andra del kommer även kursplanerna i flera ämnen att ändras för att uppfylla de nya formuleringarna.

"De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg." skriver Skolverket på sin webb.

Sammanfattning av förändringarna:

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Eftersom det finns ett stort behov av kompetensutveckling kring detta har skolverket redan nu tagit fram ett antal "Moduler för digitalisering" som man kan ta del av i Lärportalen. I höst lanseras även en webbkurs om programmering.


/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: