Föreläsning: Explosiva, underbara, oflexibla, viljestarka barn - Hur bemöter vi dem?

PÖ television

Malin Sunesson är specialpedagog på Lotsen, Centralt skolstöd. Under Lärardagen för förskolan den 31 oktober 2016 föreläste hon om bemötande av barn och elever i förskolan och skolan, med utgångspunkt i Ross Greens och Bo Hejlskov tankar om ämnet

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: