En utställning om vattnets vikt i vår vardag

Brukets skola har i samarbete med ÖBO nyligen avslutat ett arbete på temat Vatten. Det hela avslutades med en utställning och föreställning på Tegelbruket den 13 februari. Pedagog Örebro besökte evenemanget.

Personal och barn från Brukets skola.

Pedagogerna som har lotsat eleverna i det estetiska arbetet: Christoffer Bertilsson, Camilla Carlsson och Susanne Arvidsson.

Invigning som avslutning på gemensamt teamarbete

Det råder full aktivitet på Tegelbrukets bibliotek när vi kommer dit. Om bara en liten stund ska utställningen av elevernas temarbete om Vatten invigas. Alla bilder till vernissiaget är på plats och en grupp elever håller som bäst på att göra de avslutande förberedelserna inför sin steppdansföreställning.

Temaarbetet har varit ett samarbete mellan Brukets skola, Markbackens områdesgrupp och ÖrebroBostäder.

– Det var för ett år sedan som vi först hade ett samarbete mellan skolan och ÖBO, berättar Tamar Ucar, biträdande rektor på Brukets skola. Den gången var temat Sopsortering.

Hur kommer det sig att temat blev just Vatten den här gången?

– Vi har nyligen infört individuell vattenmätning, säger Nursen Josufsson, bovärd på ÖBO, vilket innebär att våra hyresgäster får betala för det vatten som de förbrukar.

– Därför föreslog man från ÖBO:s sida att vi i skolan skulle jobba för att öka barnens medvetenhet om vatten, fortsätter Tamar. Varifrån kommer vatten? Vart tar vattnet vägen? Vad kostar det och hur mycket vatten förbrukar vi varje dag?

Biträdande rektor på Brukets skola, Tamar Ucar, beskådar några av barnens målningar i Tegelbrukets bibliotek.

Tamar Ucar beskådar några av elevernas fina målningar.

Hur har upplägget sett ut?

– Först fick alla klasser på skolan besök av en representant från ÖBO. Barnen fick då lära sig om hur mycket vatten vi förbrukar i vår vardag, när vi till exempel duschar, badar och borstar tänderna. Barnen hade jättemånga frågor, säger Tamar.

För att fördjupa elevernas förståelse kring vatten ytterligare gjorde skolan också en utflykt till Tekniska kvarnen och därefter arbetade pedagogerna vidare med ämnet ute i klassrummen. Även några modersmålslärare stärkte upp, genom att jobba med samma tema i sin undervisning.

Hur föddes idén till att göra ett vernissage?

– När vi som bäst höll på att planera för detta temaarbete blev jag kontaktad av Kulturfritids, som ville starta verksamhet för våra elever, berättar Tamar. Då fick jag idén att om de också jobbade med tema Vatten så skulle barnen få hela bilden: i skolan, på modersmålet, på Tekniska kvarnen och genom att få måla och dramatisera.

Under tre eftermiddagar i slutet av januari har eleverna därför fått arbeta med att gestalta vattnets betydelse i bild och dans, under ledning av pedagoger från Kulturskolan.

– Det är roligt att se hur koncentrerade eleverna är när de målar, säger Susanne Arvidsson, bildpedagog. Min roll som pedagog är att visa och peppa eleverna, att få dem att hitta ett lugn och känna att de faktiskt kan, att de lär sig nånting!

En ny medvetenhet att ta med sig hem

En förhoppning med temarbetet är att eleverna ska plocka med sig sina nya kunskaper om vattnet och dess betydelse hem, och där fortsätta diskutera saken.

– Vi tänker att barnen tar med sig den här medvetenheten hem till sina familjer, säger Tamar Ucar.

– Vi ser ett värde i att barnen blir input:en till sina föräldrar, att medvetandegöra vattnets vikt i vår vardag, säger Georg Barsom, boendeutvecklare på ÖBO.

 

Utställningen pågår i Tegelbrukets bibliotek fram till och med 24 februari.

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: