Digitala lektioner i skolan

iis

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen. Idag finns det 21 digitala lektioner i historia, matematik, samhällskunskap, svenska och teknik på webbplatsen, men lektionsbanken fylls hela tiden på med nya digitala lektioner så förhoppningsvis hittar vi lektioner inom fler skolämnen inom kort.

Du kan använda det antingen när du förbereder lektioner eller i klassrummet, när du undervisar kring digital kompetens och programmering i skolan. Allt material är framtaget av verksamma lärare och alla lektioner är kopplade till den reviderade läroplanen. Du får använda allt material på digitalalektioner.se hur du vill. Det är fritt fram matt ladda ner det, bearbeta det eller använd det rakt av som en lektion.

Senast uppdaterad:

Publicerad: