De fick Pedagogiskt pris 2023!

Vinnarna av Pedagogiskt pris 2023 är utsedda! Pristagarna överraskades ute på sina förskolor/skolor med diplom och blomster. Stort grattis säger vi till årets vinnare: Rinkaby förskola, Malin Hellberg, Erik Sundeman, Joacim Strömberg och Johan Ekman.

Vinnare i kategorin Förskola: Rinkaby förskola

Juryns motivering:

Rinkabys förskola, ni har ett oerhört gott samarbetsklimat och hela förskolan känns som en stor familj. Trots gruppbyten är tidigare pedagoger fortsatt engagerade i barnens utveckling, vilket leder till att barnen är trygga och trivs bra med alla pedagoger. Samarbetet med vårdnadshavare fungerar också exemplariskt.

Ni lyckas hitta den rätta balansen i användningen av teknik med digitala lösningar, men jobbar även mycket med friluftslivet och kontakten med naturen. Ni samlar material på era utflykter och gör mycket fina saker i kombination med användningen av digitala lösningar. Barnen är alltid mycket stolta över sina kreationer och berättar gärna om processerna till deras "konst" eller om hur de använde teknik för att utforska naturen eller skapa roliga bilder. Barnen har alltid roligt, lär sig mycket om naturen och om hållbarhet samt teknik.

Ni jobbar konstant på att ta fram olika små projekt för att locka fram intresset inom olika område hos barnen och självklart alltid utifrån deras förutsättningar. Ni uppmuntrar dessutom till en nyfikenhet om andra språk och kulturer, vilket är en stor vinst för alla i ett mångkulturellt samhälle.

Rinkaby förskola, ni har en välgenomtänkt pedagogisk verksamhet. Ni jobbar med undervisnings- och utbildningsuppdraget på ett väldigt fint sätt och har gjort det över tid, något som återspeglas på barngrupperna in i skolan. Barnen trivs jättebra på Rinkaby tack vare personalens insatser, kompetens och omtanke.

Personal på Rinkaby förskola

Grattis! Hur känns det att vinna det Pedagogiska priset?

– Det känns jättebra. Personalen är så värda detta! Det är verkligen en familjär och grym stämning här. Personalen skapar ett lustfullt lärande med hjälp av en härlig arbetsglädje och en stor närvaro tillsammans med barnen, säger Camilla Höglund, biträdande rektor.

Vinnare i kategorin Skolledare: Malin Hellberg, Lundbyskolan

Juryns motivering:

Malin, du har genom ditt ledarskap lyckats vända en skola som tidigare stod inför många utmaningar både pedagogiskt och socialt. Ditt ledarskap skapar en trygghet som är en del av anledningen till att personalen vill arbeta kvar på skolan. Du har skapat en atmosfär på skolan som bidrar till en gemenskap och vi-känsla, som gör att personalen är villiga att hjälpa varandra.

Du har en ledarstil och ett förhållningsätt där du ger medarbetarna stort förtroende och tillit och ger dem möjlighet att själva ta ansvar och bestämma. Du är lyhörd och ger mycket positiv feedback och glädje till personalgruppen. När personalen mår bra och får rätt förutsättningar i sitt arbete sker en utveckling både på individ-, grupp- och skolnivå.

Du har systematiskt planerat in kompetenshöjning för personalen kring hur man pedagogiskt arbetar för att utveckla elevernas språk. Andra kompetenshöjande insatser rör neuropsykiatriska diagnoser samt hedersrelaterat våld och förtyck.

Malin, du är en stark och ödmjuk ledare som inte bara genom det systematiska kvalitetsarbetet tar ansvar och utvecklar lärandet på Lundbyskolan. Du tar även ansvar och bidrar till samverkansmöjligheter utanför skolan. Exempel på det är mötesplatsen NÄT som du skapat för att möta eleverna och deras föräldrar, ett projekt som uppmärksammats mycket bland annat från forskare vid Örebro universitet.

Malin Hellberg

Grattis Malin! Dina tankar om att få priset:

– Jätteroligt och ett stort tack! Vet att jag nominerats av personal och det värmer mycket. Så kul att bli uppmärksammad i sitt yrke. Det här priset delar jag med alla på Lundbyskolan – det är lätt att vara chef här och tillsammans är vi fantastiska! säger Malin Hellberg, rektor.

Vinnare i kategorin Grundskola/anpassad grundskola/fritidshem: Joacim Strömberg och Johan Ekman, Olaus Petriskolan 7-9

Juryns motivering:

Johan och Joacim, ni leder ett framgångsrikt förändringsarbete kring tillgänglig lärmiljö som skapar trygghet på lektionerna som bidrar till att eleverna kan lyckas bättre. Ni inspirerar alla kollegor med föreläsningar och workshops om tillgänglig lärmiljö och ni erbjuder dem lesson studies utifrån detta område.

Ni har genomfört en uppdatering av skolans lektionsstruktur genom att ge förslag på stödmallar till undervisningen och att genomföra explicita analyser på gruppnivå av extra anpassningar som klasser och elever behöver.

Ni har båda ett stort mandat bland era kollegor och ni når resultat med elever och arbetslag. Ni är flexibla, har eleven i fokus, är lösningsorienterade och dessutom mycket viktiga kuggar i skolans elevhälsoteam.

Ni har även under det gångna året genomfört en framgångsrik lässatsning för alla elever i åk 7. Satsningen kan medföra att fler lyckas med sina studier. Lässatsningen är mycket uppskattad på skolan, bland både elever och vårdnadshavare.

Johan och Joacim, ni gör en stor skillnad i elevernas lärande genom att handleda och utmana pedagoger på ett väldigt ödmjukt sätt. Ni bjuder på er själva och är lyhörda. Ni gör det på ett avspänt sätt, utan pekpinnar men forskningsbaserat och verklighetsnära.

Johan och Joacim på OP City

Grattis Johan och Joacim! Era tankar om att få priset:

– Jag är förvånad, överraskad och glad! Kul att vinna priset tillsammans med Joacim, det är verkligen i mötet mellan oss som saker händer, säger Johan Ekman, speciallärare.

– Verkligen stolt över priset! Jag blir oerhört pepp på att fortsätta vårt arbete. Detta uppmuntrar verkligen, säger Joacim Strömberg, specialpedagog.

Vinnare i kategorin Gymnasieskola/anpassad gymnasieskola: Erik Sundeman, Tullängsgymnasiet

Juryns motivering:

Erik, ditt sätt att undervisa gör skoltiden till en fantastisk upplevelse! Du skapar lärmiljöer som är roliga, trygga och variationsrika. Eleverna längtar till lektioner med dig.

Du bryr dig om varje elev och eleverna har stort förtroende för dig. Du har en fantastisk förmåga att skapa arbetsro utan att någonsin behöva höja rösten. Det finns ett tydligt engagemang i allt du gör och du är aldrig rädd för att bjuda på sig själv för att eleverna lättare ska lära sig.

Det öppna och trygga klassrumsklimatet gör att eleverna aldrig är rädda för att ställa frågor. Du ger alltid mycket pedagogiska och utförliga förklaringar som ger klarhet.

Dina lektionsuppgifter ligger alltid nära verkligheten, vilket gör dem väldigt intressanta. Genom att spegla verkligheten med uppgifterna blir de inte bara roligare och mer engagerande – de förbereder även eleverna på ett bra sätt för de utmaningar som de kommer att få i arbetslivet.

Erik, du är en otroligt driven person både med eleverna och i det kollegiala. Du är en ambassadör för skolan och deltar i många sammanhang. I din roll som förstelärare driver du den pedagogiska utvecklingen på skolan, är skolans representant i olika pedagogiska nätverk, driver frågor kring digitalisering och är en stark röst bland kollegor runt om i Sverige.

Erik Sundeman

Grattis Erik! Dina tankar om att få priset:

– Jättekul att få uppskattning. Vilken fin nominering!

Vad är viktigt för dig i undervisningen?

– Det som driver mig framåt och det jag brinner för mest är att jobba verklighetsnära på olika sätt. Jag tycker att undervisa är roligt och hoppas att det tillsammans med mitt engagemang smittar av sig på eleverna, säger Erik Sundeman, förstelärare.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: