De fick Pedagogiskt pris 2022!

Vinnarna av Pedagogiskt pris 2022 är utsedda! Pristagarna överraskades ute på sina förskolor/skolor med diplom och blomster. Stort grattis säger vi till årets vinnare: Shady Kamel Ali, Jonas Langell, Katrin Ragnarsson och Per Varga.

Övre raden: Shady Kamel Ali och Jonas Langell. Undre raden: Katrin Ragnarsson och Per Varga.

Vinnare i kategorin Förskola: Shady Kamel Ali, Förskolan Blåklinten

Juryns motivering:

Shady, din styrka är att du skapar starka vänskapsband till barnen med en stor skopa trygghet och tillit. Hos dig känner sig barnen trygga, sedda och hörda i alla sammanhang. Det band och den grund du hjälper barnen att skapa i så ung ålder kommer de ha med sig resten av sina liv. Med små medel skapar du fantastiska, roliga och värdefulla dagar inom verksamheten tillsammans med barnen. Den tid barnen får med dig är ovärderlig för deras utveckling.

Du arbetar för att barnen är demokratiska medborgare med en egen röst. Du lär dem på olika sätt hur de ska använda sin röst, förstå sina rättigheter men också skyldigheter. På kreativa sätt får barnen vara med och utveckla förskolans verksamhet tillsammans men även ha politiska kontakter ut i resten av samhället.

Shady, du visar ett stort intresse och engagemang till att lära känna alla barnen i verksamheten och har en otrolig förmåga att se till deras egna personligheter. Du anpassar och ger varje barn tid till att hitta sin egen väg på förskolan eftersom ingen väg är den andra lik.

Du är en fantastisk pedagog som gjort ett stort och viktigt avtryck hos många. Du är en stor inspirationskälla och ditt gedigna arbete och ditt sätt att arbeta på kan spridas till alla verksamheter.

Grattis Shady! Dina tankar om att få priset:

– Jag är verkligen överväldigad, det känns helt fantastiskt! Jag brukar inte vara mållös men just nu är jag det. Jag delar det är priset med barnen, jag inspireras hela tiden av dem. Barnen är så viktiga för vår framtid och det vill jag verkligen att de ska veta.

Vinnare i kategorin Skolledare: Jonas Langell, Navets skola

Juryns motivering:

Jonas, du är en ledare som är oerhört lyhörd och strukturerad. Du leder med värme, respekt och med en fascinerande fingertoppskänsla.

I möten med andra har du en förmåga att ta in alla i rummet, du är lyhörd och strukturerad. Du beskriver alltid hur medarbetare arbetar och hur deras olika förmågor och kunskaper kommer att stärka och utveckla eleverna.

Jonas, för dig är eleven alltid i centrum. Du visar stöd och engagemang för eleverna och hittar lösningar utifrån individens specifika behov.

Vårdnadshavare och personal känner stor trygghet och tilltro till dig som ledare. Du lyckas leda tillsammans med andra mot gemensamma mål och har skapat en miljö på skolan där lärande står i fokus. Tillsammans med dina kompetenta medarbetare skapar du hög kvalité och en positiv atmosfär runt och i skolan.

Om alla arbetade som du, Jonas, skulle våra skolor hålla en fantastisk kvalité!

Grattis Jonas! Dina tankar om att få priset:

– Jag är stolt, hedrad och chockad! Jag finns ju i ett sammanhang och jag har fantastiska medarbetare och elever som jag också vill dela priset med.

Vad är viktigt i ditt ledarskap?

– Jag tror det är viktigt att leda med hjärtat – att se individerna och hela tiden ha barnperspektivet. Bemötandet är viktigt, att vara inlyssnande och lyhörd. Alla som jag träffar är lika viktiga, säger Jonas Langell.

Vinnare i kategorin Grundskola/grundsärskola/fritidshem: Katrin Ragnarsson, Almby skola

Juryns motivering:

Katrin, du har alltid tid för eleverna. Du ser, bekräftar och skapar en relation med dem. Du har en förmåga att alltid se elevernas positiva sidor, vilket skapar trygghet och får dem att lyckas i klassrummet. Du är alltid påläst och uppdaterad och har en bredd i din undervisning så det passar alla elever. Du hittar nya möjligheter och vägar för att möta elevers intressen och sätt att lära.

Katrin, du är en stor inspiratör för både kollegor och elever. Du tar dig an uppgifter med stort engagemang och glädje. Du delar också prestigelöst med dig av din kunskap till andra. Katrin, du strävar alltid efter att utveckla dig själv och din undervisning.

Du leder flera elevutvecklande arbeten på skolan. Du driver också, tillsammans med skolans SYV, en arbetsmarknadsvecka för åk 9. Som förstelärare bidrar du till utveckling på hela skolan genom att bland annat dela med dig av dina kunskaper i språkutvecklande arbetssätt.

Du är ihärdig och hittar ständigt nya sätt för att bemöta alla elever på deras nivå. Du har alltid tid att lyssna, stötta och hitta vägar framåt. Du kämpar för att elever som har behov av stöd också får det. Katrin, du ger inte upp, utan fortsätter att stötta och komma med konkreta förslag för att underlätta en ibland svår skolsituation. Du har alltid en tät och bra dialog med vårdnadshavare om barnets mående och lärande.

Grattis Katrin! Dina tankar om att få priset:

– Roligt, jag är så glad för detta och den fina motiveringen. Så roligt att arbetet uppskattas!

Vad utmärker dig som pedagog?

– För mig är det viktigt att tro på eleverna, se dom och visa att alla är viktiga. Elevernas röster är det centrala, jag brinner verkligen för elevdemokrati, att alla ska få höras.

Vinnare i kategorin Gymnasieskola/gymnasiesärskola: Per Varga, Thoren Business School 

Juryns motivering:

Per, du skapar ett stort engagemang i din undervisning. Du sätter verkligen elevernas hjärnor på test och anpassar undervisningen efter deras önskemål och input. Du skapar stor trygghet i klassrummet, där elever får lyfta sina synpunkter i olika frågor och ges tydligt inflytande och delaktighet i undervisningen.

Du är nytänkande, uppmanar eleverna till kreativitet och nyanserar problem och samhällsfrågor. Ingen fråga är för liten för att lyftas. Det utvecklar ett mod hos eleverna, gör dem självsäkra så att de vågar stå för sina åsikter.

Per, du är oerhört skicklig på att nå eleverna i klassrummet. Du lyckas locka till dig åhörare genom att förklara enkelt, så att alla förstår. När du sedan fördjupar dina resonemang lyckas du nå eleverna på ett fantastiskt sätt - ett sätt som få lärare lyckas med.

Per, du är en lärare som är unik på många sätt. Du brinner för ditt yrke och vill utveckla dina elever till så goda samhällsmedborgare som möjligt. Du har ett engagemang som få andra. Du är en ödmjuk och passionerad lärare som utan tvekan sätter eleverna främst. Tillsammans med eleverna skapar du en helt fantastisk undervisning och stimulerar till lärande!

Grattis Per! Dina tankar om att få priset:

– Det här känns stort, jag är rörd över detta och den fina motiveringen! Det finns en oerhörd kraft som kommer från eleverna som faktiskt gör mitt arbete ganska enkelt.

Vad är viktigt för dig i undervisningen?

– Jag vill att eleverna ska våga att vara i det där jobbiga, att lärande ibland är svårt är en självklarhet. För mig handlar det om att ge eleverna en känsla av inflytande, bygga upp en kompetens och stötta dem genom de svårigheter och utmaningar de ställs inför.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: