De fick Pedagogiskt pris 2021!

Vinnarna av Pedagogiskt pris 2021 är utsedda! Pristagarna överraskades ute på sina förskolor/skolor med diplom och blomster. Stort grattis säger vi till årets vinnare av pedagogiskt pris 2021. Förskolan Snökristallens barnakademi, Anna-Lena Anhammer vid Norrbyskolan, Jonathan Jogensjö vid Virginska gymnasiet och Lena Sörbö, Vivallaskolan.

Vinnare kategori skolledare: Lena Sörbö, Vivallaskolan

Juryns motivering:

Lena Sörbö

Lena, du är en ledare som arbetar med tydlig reglering, meningsfullhet, delaktighet, dialog och omtanke. Du är en modig, klarsynt och djärv rektor som vågar utmana och driva utvecklingen framåt. Ditt ledarskap speglar tydligt din barn- och elevsyn som är väl förankrad i Barnkonventionens artiklar. Du skapar goda möten där både personal, barn och elever får möjlighet att känna sig sedda och inkluderade.

Lena, du är en oerhört generös ledare! Du lyssnar in och låter dina medarbetare ta ansvar, utvecklas och lära, men samtidigt leder du skolan i en tydlig riktning. Skolans kvalitetsplan är en tydlig ledstång i arbetet. Du lyfter ofta goda exempel och sprider glädje och lust att lära omkring dig. Du arbetar med att utvärdera, granska och reflektera - allt för att lära mer om vad som kan göras bättre för barnens skull. Genom att du vågar ”lyfta på alla stenar” och vända och vrida på alla frågor, skapas förutsättningar för att prova nytt och hitta nya vägar. Din grund i allas lika värde och varje individs styrkor sprider en varm och omtänksam anda på skolan, som når fram till barnen.

Vinnarens kommentar:

- Fantastiskt kul! Det här priset delar jag med hela skolan. En ledare är inte bättre än sitt lag.


Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?

– Jag är tydlig och har stor tillit. Jag är en närvarande ledare som verkligen älskar mitt jobb och det tror jag märks i mitt ledarskap.

Stort grattis Lena!

Vinnare kategori förskola: Snökristallens barnakademi

Juryns motivering:

Personalen på Snökristallen

Snökristallens barnakademi, ni gör ett fantastiskt jobb med att få alla att vara en del av gruppen, där alla barn känner sig trygga och värdefulla. En fin värdegrund genomsyrar hela verksamheten och barnen skolas in i att vara verkligt bra kompisar.
Ni är engagerade och lyhörda för barnens intressen och formar verksamheten utifrån det. Ert sätt att jobba med barnens lek främjar kreativitet, delaktighet och engagemang. Ni har också lyckats skapa bra och innovativa utemiljöer samt goda pedagogiska innemiljöer.

På Snökristallens barnakademi integrerar ni nya arbetssätt och idéer i ordinarie verksamhet med eftertanke och reflektion. Alla aktiviteter genomförs med ett syfte och detsamma gäller moderna arbetssätt, som inte används ”bara för att” utan så det passar verksamheten. Det finns en tanke med allt. Varenda utflykt är planerad, med rekvisita som skapar magi för barnen. Ni har ett stort engagemang och ser verkligen barnen och deras behov!

Vinnarens kommentar:

– Jättekul och väldigt hedrande! Extra kul att hela förskolan får priset då vi jobbar mycket tillsammans hela enheten, säger en av förskolans rektorer, Ann Andersson Rasmussen.

Vad betyder priset för er?

– Det betyder jättemycket! En bekräftelse på att vi gör bra saker och att det vi gör syns och märks utåt.

Bilden från vänster: Jenny Isaksson, Ann Andersson Rasmussen, Kajsa Lindgren, Lisa Löfgren, Carina Idestål, Lotta Haglund, Anna Pettersson, Hanna Knutsson

Stort grattis Snökristallen!

Vinnare kategori grundskola, grundsärskola och fritidshem: Anna-Lena Anhammer, Norrbyskolan

Juryns motivering:

Anna-Lena Anhammer

Anna-Lena, med stort engagemang, pedagogisk förmåga och ämneskunskap väcker du nyfikenhet att lära i klass efter klass. Oavsett vilka elever du möter har du en förmåga att se varje elevs potential, förmågor och intressen. Utifrån det bygger du undervisning som inspirerar och där varje elev får möjlighet att växa utifrån egna förutsättningar, men också tillsammans som grupp. Du utgår alltid från eleverna. Det finns inga ”universallösningar” som fungerar år efter år. Du är alltid nyfiken på att utveckla undervisningen och dig själv som lärare.

I rollen som förstelärare på Norrbyskolan har du organiserat skolans kollegiala samverkan och varit drivande i arbetet med att etablera kooperativt lärande i skolans klassrum, i syfte att öka likvärdigheten och lärandet. Du ingår också i Norrbyskolans ledningsgrupp och är handledare för studenter vid Örebro universitet. I dessa uppdrag samarbetar du på ett mycket framgångsrikt sätt med såväl nuvarande som framtida kollegor. Du är helt enkelt riktigt skicklig på det som är lärarens kärnuppdrag: att undervisa, skapa rika möjligheter till lärande och inte minst skapa lust till ett livslångt lärande!

Vinnarens kommentar:

– Jag är helt mållös, verkligen jättekul att få priset. En otroligt fin nominering också.

Varför står just du här som en vinnare tror du?

– Jag jobbar på världens bästa skola. Det är verkligen lätt att driva skolutveckling på Norrbyskolan! Jag brinner verkligen för läraryrket och att göra det bästa för eleverna genom att driva skolutvecklingen framåt.

Stort grattis Anna-Lena!

Vinnare kategori gymnasieskola/gymnasiesärskola: Jonathan Jogensjö, Virginska gymnasiet

Juryns motivering:

Jonathan Jogensjö

Jonathan, du ser alla elever, finns alltid närvarande och bemöter alla med respekt och vänlighet. Du har alltid ett leende på läpparna och visar en genuin glädje i ditt yrke. Du är prestigelös och en bra förebild. Din lärarstil fungerar för alla och gör lärandet roligt och spännande! Du gör allt och lite till för att alla ska må bra. Varje fredag är du tillgänglig för att hjälpa elever som har håltimme med matte. Under studietiden kommer du alltid förbi. Under andra lektioner kommer du ofta in för att hjälpa till med matte eller bara för att se hur det är med eleverna.

Jonathan, du kunde valt en forskarbana men valde istället läraryrket och det är vi mycket glada över! Du har en gedigen teoretisk bakgrund i dina ämnen matematik och kemi och intresserar dig mycket för vad eleverna vill. Du gör dem delaktiga, ger mycket feedback och stärker deras självförtroende och självkänsla. Du är också ständigt nyfiken på att lära nytt. Mycket krävs för att vara en bra pedagog, men att lyckas vara en fantastisk pedagog och en god förebild, det är något helt annat. Jonathan, du är just detta! Dina elever är lyckligt lottade att få ha dig som lärare.

Vinnarens kommentar:

– Verkligen jättekul, säger en rörd vinnare.

Nomineringen nämner att din lärarstil fungerar för alla. Berätta mer!

– Jag är ju verkligen här för eleverna och min drivkraft är att göra det så bra som möjligt för dom. Viktigt för mig är att alla elever är involverade och jag vill ha ett diskuterande och öppet klimat där alla får komma till tals.

Stort grattis Jonathan!

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: