Centralt skolstöd - samarbete, samverkan och kompetens!

Chefer ionom Centralt skolstöd

Lotsen, KomTek, Naturskolan, Perrongen, Sjukhusskolan, Modersmålsavdelningen, Pedagog Örebro, Kvalitetsutvecklarna och pedagogerna på familjecentralerna. Nästan samtliga enheter inom  Centralt skolstöd var idag på plats i Engelbrektsskolans aula när avdelningens nya organisation presenterades för första gången. Lite drygt hundra chefer och medarbetare från de olika verksamheterna samlades för att diskutera den nya organisationen med utgångspunkt i initiativet Topp 25, 2025.

Dagen inleddes med en presentation av alla verksamheter som ingår i den nya organisationen (se film nedan) samt en genomgång av de ramar och riktlinjer som gäller för kommunens satsning på skolan, Topp 25 2025. Den inledande presentationen uppvisade en enorm bredd, kompetens och erfarenhet inom den nya organisationen, samtidigt som den även frammanade en känsla av samhörighet och gemenskap.

Topp 25 2025

Max Jakobsson (enhetschef för Kvalitetsutvecklargruppen och Lotsen) berättade att initiativet, Topp 25 2025, grundar sig i Örebro kommuns låga placering i SKL:s öppna jämförelser både under 2015 och 2016, där kommunen placerade sig på 205:e samt 219:e plats. Satsningen inom kommunen ska ses som ett möte mellan två arenor. En formuleringsarena där styrning sker och en realiseringsarena där verksamheterna finns och verkar. 

Syftet är att skapa en god dialog mellan dessa som ska leda till ökad samsyn och förståelse   för varandra så att vi kan utvecklas och tillsammans nå vårt mål år 2025. Det är även viktigt att förstå att detta inte är någon engångshändelse, utan ett initiativ som ska genomsyra skolans verksamheter under nio år framöver och där SKL:s åtta framgångsfaktorer kommer att spela en viktig roll.

Under dagen samtalade även de olika verksamheterna om vad Topp 25 2025 skulle kunna komma att betyda för just deras verksamheter.

Dagen avslutades med sammanfattande reflektioner i helgrupp där ord som samarbete, samverkan och kompetens upprepades frekvent.

Som redaktör på Pedagog Örebro känner jag ett visst ansvar över att hålla lågan brinnande under de här nio åren och jag ser verkligen fram emot att ta del av kommande utvecklingsarbeten inom kommunen.

/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: