Bättre samtal med Walk and talk

Traditionella medarbetarsamtal och utvecklingssamtal sker ofta på rektorns rum. Engelbrektsskolan ville få till ett annat typ av samtal som är mer avväpnande och dessutom är mer hälsosamma. Här sker nu istället samtalen ute under en promenad - walk an talk, helt enkelt!

Engelbreksskolans satsning på MI - motiverande intervjuer, syftar till att organisera samtal på olika sätt. Som en del i detta ville man organisera om de traditionella samtalen mellan medarbetare och chef. Numera kör alla tre rektorer efter modellen walk and talk när det medarbetarsamtal. Modellen går i korthet ut på att rektor och medarbetaren går en promenad och har mötet på gående fot. Sedan träffas man inomhus i cirka 20 minuter och samlar ihop tankarna och sammanfattar.

Walk and talk används i flera typer av verksamheter och många upplever att samtalet blir mer kreativt och mindre informellt. Att både medarbetare och rektor får röra på sig är förstås också en väldigt positiv aspekt av modellen.

"Samtalen mer avspända och kreativa"

Emma Gabrielsson är biträdande rektor på Engelbrektsskolan. Hon tycker att walk and talk fungerar mycket bra och att samtalen har blivit mycket bättre:

- Det finns ju tydliga kopplingar mellan rörelse och krativitet. Jag upplever att samtalen blir mer avspända och mer kreativa än när möten bara sker på ett kontor, säger Emma och förklarar att metoden är en del i skolans sätt att organisera samtal.

- Vi vill inte utsätta någon för en mötesform som verkar hotfull eller stressig. Nu kan vi mötas och få ett annat typ av samtal. Dessa gåsamtal fungerar verkligen som avväpnande, forsätter hon.

Vi träffar också Annika Tholster som är kurator på skolan. Som medarbetare upplever även hon stora vinster med walk and talk.

- Det känns som man är mer öppen och att samtalet inte blir konslat. Nu blir det dessutom bara fokus på mig och det finns inte en massa störningsmoment runt omkring som det lätt kan finnas annars.

Tydlig struktur

Skolan har en tydlig struktur kring gåsamtalen, där både samtalet ute och den efterföljande sammanfattningen, följer gemensamma mallar. Rörelsedelen är förstås också viktig i sammanhanget. Totalt sett blir det en riktig "win-win situation" för både rektor och medarbetare.

- Det blir en hel del promenader för mig som rektor, men det är bara skönt ler Emma, som upplevt stort stöd från personalen när det gäller detta.

- Visst har det funnits en del motstånd i början, men nu fungerar det verkligen jättebra, avslutar Emma.

Verkligen ett enkelt men effektivt sätt att ta samtalen till en ny nivå. Att dessutom medarbetare och skolledare rör på sig mer är ju också positivt och kommer gynna verksamheterna både på kort och lång sikt.

Så vad väntar vi på? - Ta mötet på gående fot!

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: