Avprogrammera din rädsla för programmering med KOD-center

Lärare som programmerar

KOD-center är en av alla de satsningar som under 2017 blev beviljade projektmedel för att driva skolutveckling inom kommunens satsning "Skolutveckling tillsammans - Topp 25 2025". Trots att kodcentrets tilltänkta lokaler inte kommer att stå färdiga förrän till höstterminen då Änglandaskolan öppnas, så har initiativtagarna Martin Frisén och Martin Tesell redan startat upp verksamheten. 

Trycket på fortbildning i programmering bland lärare i grundskolan är stort nu när det bara är några månader kvar tills läroplanens nya skrivningar börjar gälla den 1 juli. KOD-center genomför därför, under vårterminen, två parallella pedagogfortbildningar á tre tillfällen som de kallar "Avprogrammera din rädsla för programmering". Båda kurserna blev fullbokade på bara några dagar vilket ger tydliga signaler om att det finns ett stort behov av denna typ av fortbildning. Förutom kurser i programmering erbjuder KOD-center kurser med fokus på att leda med IKT och digitalisera sin undervisning.

Pedagoger som programmerar

I väntan på att Änglandaskolan ska öppna sina lokaler så hålls kurserna i tillfälliga lokaler på Navets skola. Pedagog Örebro besökte KOD-centret när de genomförde vårterminens andra kurstillfälle tillsammans med lärare från olika skolor runt om i kommunen. Under kursen får deltagarna lära sig att programmera egna spel i ett programmeringsspråk som heter Scratch. Det är ett är ett kostnadsfritt och relativt enkelt verktyg som man arbetar med direkt på webben. Scratch är utformat för att passa elever från årskurs 1 - 9, men kan såklart användas av barn och elever i alla åldrar.

Pedagog som kodar på Kodcenter

Efter en kort repetition från förra kurstillfället och några instruktioner inför dagens uppgifter sänktes deltagarnas blickar ner i datorerna och de fortsatte att lägga till ny kod till sina spel. Enligt de nya instruktionerna skulle de nu utveckla eller "levla upp" sin spel. En koncentrerad tystnad sänkte sig över klassrummet. Martin och Martin gick runt och hjälpte de som behövde komma vidare i sin programmering. Jag gick runt i lokalen, fotograferade och försökte läsa av uttrycken i detagarnas ansikten. Jag såg både glädje och koncentration, men ingen rädsla. Kanske lyckades de att avprogrammera den redan vid det första tillfället.

Det är viktigt att lärare får känna sig trygga och säkra i sina ämnen för att kunna hålla en hög kvalitet på sin undervisning. Därför fyller KOD-center en otroligt viktig funktion i att fortbilda pedagoger för att kunna möta de nya regleringarna i läroplanen. Det finns många pedagoger ute på våra skolor i kommunen som är motiverade och som verkligen vill hänga med på digitaliseringsresan. Men det räcker inte alltid med driv och motivation, någon måste se till att det finns goda möjligheter att utvecklas också. Det är där KOD-center kommer in som en av bitarna i pusslet.

Lektion på kodcenter

Höstterminen 2018

När KOD-center får tillgång till sina nya moderna lokaler på Änglandaskolan, i södra Ladugårdsängen, i augusti kommer det att erbjudas fler kurser och workshops för pedagoger som vill lära sig att programmera och bli mer digitala i sin undervisning. Det kommer även finnas möjlighet att komma dit på studiebesök, både som enskild pedagog och som ett helt arbetslag, eller varför inte boka in ett besök med din klass där dina elever får prova på digital teknik som robotar, 3D-skrivare och Green Screen m.m.

Kodcenter

Frågor?

Har du egna önskemål om kompetensutveckling inom digitalisering är du välkommen att kontakta Martin och Martin på KOD-center, kodcenter@orebro.se

 

/Stefan Karlsson, Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: