Träningsskolans fritidsverksamhet: ”Det finns alltid någonting”

På träningsskolan går elever med måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning (IF) från årskurs 1 till årskurs 9. Till skillnad från andra delar av skolan jobbar vi med hela ämnesområden som innehåller bland annat kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning, sinnen och träning för att klara av vardagliga situationer. Detta tar vi efter skolans slut med oss till fritids.

Bildstöd på träningsskolan

Fritidssamlingen är viktig. Där tar vi fram vår ”fritidsplinga” som vi plingar med, säger ” Nu börjar fritids” för att göra en tydlig markering att skolan är slut – nu är vi på fritids. Nu börjar något nytt.

På tavlan sätter vi upp bilder på vilken dag det är och vilken specifik aktivitet som händer idag. Även bilder på elever och personal som finns på fritids just denna dag sitter uppe.

Miljön på fritids är viktig. Vi måste tänka på att anpassa miljön för att kunna arbeta för att stimulera elevernas utveckling. Det får inte vara för mycket störande ljud — det ska finnas möjlighet att kunna sätta sig och vila, kunna gå undan om lugn och ro önskas.

Kommunikation via bilder och stödtecken oerhört viktigt

Saker som pussel, spel, lego med mera ska stå framme för att eleverna själva ska ha möjlighet att få välja samtidigt som det inte får bli för mycket intryck och valmöjligheter och att det blir för rörigt.

På väggen finns en så kallad ”välja-karta” där eleverna får gå fram och peka vad de vill ha då allt inte står framme. På det viset tas inte rätten till att få bestämma och välja själv bort.

Då inga av våra elever har ett verbalt språk är kommunikation via bilder och stödtecken oerhört viktigt.

Ljusbord

På fritids har vi saker framme som stimulerar sinnena. På väggarna hänger exempelvis snören i olika färger med pärlor på för både känsel och syn. Det finns plingor för ljud. Vi arbetar mycket med ljus och färger och har olika material som ljusbollar, ljusbord med mera.

Att leka med vatten är även det en bra sinnestimulans. Vattenbordet är mycket uppskattat och där kan vi känna, hälla, lyssna, plaska och smaka på vattnet.

Musik, dans och rörelse är en återkommande aktivitet varje vecka. Att få röra sig till musik är en befrielse och skapar och sprider glädje och även rullstolsdans står på schemat.

Att få träna grovmotorik genom lek i gympasalen är toppen.

Vatten

Omgivningen gör det möjligt

Det är viktigt att vi ger våra elever tid, extra tid för att få chansen att klara av saker själva, ge tid till att förstå sammanhanget. Ingen aktivitet ska hastas igenom.

Hos oss är många moment som andra tar för givet och som bara går av farten en träning. Att bre sin mellismacka, sedan ställa disken i diskmaskinen och stänga luckan efteråt är träning i både motorik och vardagssysslor, exempelvis.

Vi har en veckoplanering med olika aktiviteter varje dag. Planeringen kör vi under en längre period, dels för att skapa trygghet då det händer samma sak och det blir lättare att förstå sammanhanget vid upprepning. Samtidigt som fritids måste erbjuda eleverna att få prova på olika slags aktiviteter. Nu under coronatider blir detta en större utmaning. I normala fall gör vi utflykter till ishallen och åker skridskor, badar i badhus, åker buss ut på stan, och så vidare.

Det salutogena synsättet ska genomsyra hela vår verksamhet. Via kreativitet, lek och lyhördhet skapar vi en meningsfull fritidstid för våra elever. Kom ihåg – ingenting är omöjligt!

/Mariia Immonen, fritidsledare Almby träningsskola

Senast uppdaterad:

Publicerad: