F-klass fritidshem – relationskapande i fokus

Vi som jobbar med barn i fritidshem värdesätter alla barns härliga, egna och unika personligheter. Barnens sociala relationer är viktiga redan från skolstart och bygger en grund för en trygg miljö som vi jobbar aktivt med att skapa. Så hur jobbar vi med sociala relationer i fritidshem? 

Alla får vara med i leken.

Detta är ett uttryck som nog många hört och känner igen…

Pedagogiken inom fritidshem bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationer mellan pedagoger och elever samt elever och elever är viktiga i arbetssättet (Allmänna råd för fritidshem, sid 16).

Vi jobbar både i den stora barngruppen samt i mindre grupper, där eleverna ges möjlighet att delta i planerade aktiviteter. Aktiviteterna som erbjuds är bland annat skapande, digitala timmen, lek och rörelse i gympasalen samt utflykt till olika parker i närområdet.

I fritidshem har vi tre stycken F-klasser. Här har vi skapat fyra olika grupper där vi väljer ut barn från alla tre klasser. Dessa grupper rullar måndag-torsdag och är anpassningsbara utifrån elevernas behov. Genom att anpassa aktiviteter vill vi att eleverna ska få möjlighet att delta och testa nya saker samt bli tryggare och lära känna varandra.

Varför mindre grupper?

I mindre grupper har eleverna större möjlighet att ta kontakt och lära känna varandra och därmed skapa relationer.

Eleverna har trevliga och roliga stunder tillsammans. Vi har uppmärksammat att eleverna vågar ta mer plats och vara mer delaktiga i aktiviteten. Resultatet blir en mysig stund med mycket skratt.

I våra aktiviteter ges eleverna möjlighet att upptäcka och använda sin fantasi och kreativitet i de olika aktiviteterna. Detta är något som också lyfts fram i de allmänna råden för fritidshemmet. Man talar då också om hur dessa aktiviteter kan leda till en social utveckling för eleverna (sid, 17).

Varför bildstöd?

Ett hjälpmedel vi arbetar med är bildstöd. Detta används under hela skoldagen. Detta verktyg är viktigt ur många perspektiv. Dels kan eleverna ta del av aktiviteter som kommer att ske under eftermiddagen. Vi kan också erbjuda vårdnadshavare bildstöd med aktiviteter för kommande vecka som de kan samtala och gå igenom med barnet hemma i lugn och ro.

“Sten, sax, påse" blir en god social relation

För att eleverna ska skapa goda sociala relationer arbetar vi dagligen med normer och värden. Vi samtalar om hur man är en bra kompis och ger eleverna de verktyg de behöver för att kunna lösa konflikter verbalt med varandra och också visa hänsyn och respekt för varandra.

Något som vi ständigt påminner eleverna om är att exempelvis använda sig av sten, sax, påse, när de inte kommer överens. Sten, sax, påse är ett verktyg som alla elever på F-klass fritids är bekanta med på Almby skola. Kommer man ändå inte överens får man självfallet hämta en vuxen.

Citat av elev om våra fyra aktivitetsgrupper: "Vad bra att ni ändrar i grupperna ibland för då kan ju jag lära känna nya kompisar."

/Hanna Brändh, fritidshemsassistent, och Marilu Garcia Sanchez, lärare fritidshem, Almby skola F-3

Senast uppdaterad:

Publicerad: