Trainstation utvecklar lärlabb för att skapa hunger för inlärning

Trainstation – den digitala mötesplatsen i Vivallaskolan, utvecklar samarbetet med skolan ytterligare. Just nu söker man fyra lärare till sitt lärlabb för skolämnen där Trainstations skapande och digitalisering kommer samarbeta ännu mer med skolans kärnämnen.

Foto: Blanch

Trainstation har tillsammans med Vivallaskolan som en del i en större satsning fått finansiering för att bygga vidare på Trainstations teknik och metodik i ett lärlabb för skolämnen. Som en del i en större helhet har man fått uppdraget att undersöka hur långt de kan komma med sina tankar om skapande och digitalisering i skolans kärnämnen samt NO.

Målet är att skapa en lättrörlig syn på dessa ämnen som både kan tillfredsställa de lagstadgade kraven men samtidigt nyttja barnens egen drivkraft och den senaste tekniken – samtidigt.

Vi får en pratstund med Johan Cedermark, entreprenör och inititivtagare till Trainstation:

Berätta lite om hur verksamheten i Trainstations lärlabb för skolämnen kommer att se ut. Hur är det tänkt att ämnesundervisningen ska integreras med Trainstations verksamhet?

Johan Cederström

Johan Cedermark, Trainstation (Foto: Blanch)

– Tanken med lärlabbet är att tillsammans och i samarbete med barn både på fritiden och i skolsituation omformulera angreppssätt och undervisning på ett sätt som i högre utsträckning fångar lust och intresse utifrån de förutsättningar som finns nu. Detta inbegriper att nyttja digitala verktyg men även andra resurser som finns lätt tillgängliga idag.

Arbetet kommer vara uppdelat i omvärldsbevakning, framställning, testning och paketering. Hela tanken är att resultatet sedan skall kunna spridas och användas av andra.

Som ett konkret exempel så bygger mycket av Trainstations verksamhet på berättelser och storytelling. Barn och ungdomar som har svårt att lyckas på lektionstid kommer till Trainstation på eftermiddagar och kvällar och lägger timmar på att frivilligt skriva olika typer av berättelser. Här finns fina möjligheter att nyttja de drivkrafterna för att både lyckas bättre i skolan men även att ta lärdomar från eftermiddagar för att hitta än mer passion på lektionstid.


Vilka förhoppningar har ni med denna satsning?

– Att få fram fina paketerade moduler inom olika ämnen som går att sprida och som skapar lust och hunger till inlärning i klassrummen


Hur har denna satsning möjliggjorts?

– Lärlabbet är en del av en större satsning på väst som går under arbetsnamnet Vivalla lär-kultur och fritidscenter, där bl.a Trainstation, Vivallaskolan, Vivalla fritidsgård, biblioteket, kulturskolan, Förvaltningen för utbildning försörjning och arbete samt andra aktörer ingår


Kan det bli aktuellt med ytterligare rekryteringar framöver, också inom andra ämnen?

– Detta är ett initialt test av att skala ut en idé som visat sig fungera i liten skala. Om vi lyckas åstadkomma det vi tror är möjligt och visa på de effekter vi tror vi kan åstadkomma så kommer det troligen finnas ett intresse från olika håll att hitta förutsättningar för en fortsättning. Dock är det inga förutsättningar som finns idag.

​/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: