Stopp! Min kropp! – viktig temavecka på Björkhagaskolan

Stopp! Min kropp! är Rädda barnens material som tar upp viktiga frågor om hur vi vuxna kan prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.

I flera av kommunens förskolor och skolor arrangeras temaveckor där frågor om kroppen och gränser står i fokus. Vi åkte till Björkhagaskolan F-3 under Stopp! Min Kropp!-veckan.

Sebastian Orre och Jessica Jansson

På Björkhagaskolan arbetar samtliga klasser med temat Stopp! Min kropp! under deras temavecka. De olika årskurserna fokuserar på olika frågeställningar och man har utgått mycket från det lärarmaterial: "Stopp! Min kropp!" som finns hos Rädda Barnen.

Jessica Jansson är klasslärare i årskurs 1 och temat för hennes klass har varit "Lätta och jobbiga känslor". Klassen har bland annat diskuterat mycket, använt bilder, skrivit en må bra lista och ritat hur delade känslor kan upplevas. Ett väldigt populärt inslag är också Stopp! Min kropp!-sången som gått varm på klassrummets projektor.

– Det har varit bra diskussioner och eleverna är väldigt delaktiga, säger Jessica och fortsätter:

– Frågorna vi tar upp blir väldigt elevnära, vilket gör att frågorna engagerar. Materialet är verkligen jättebra och byggs upp på ett bra sätt.

Återkommande tema varje år

Tanken är att veckan ska vara återkommande varje år på skolan och att de olika klasserna möter olika frågeställningar varje år. Skolan väver också in dessa frågor i värdegrundsarbetet som sker dagligen.

– Det är en viktig del i vårt värdegrundsarbete och vi vill att det ska utmynna i att barnen känner sig trygga och lättare vet var gränserna går, vad som är rätt och fel, fortsätter Jessica Jansson.

Sebastian Orre är klasslärare i åk 2. Där har temat varit Stopp! Min kropp! Klassen har tittat på film och diskuterat de frågor som finns i materialet. Kroppen, gränser och samtycke är delar som berörts under temaveckan.

– Tycker också det är ett bra material, det får verkligen igång snacket och väcker tankar hos barnen, säger Sebastian som precis som Jessica ser frågorna som diskuteras handlar mycket om barnens vardag, till exempel olika bus och skämt som uppfattas olika. Barnen får genom diskussionerna upp ögonen för allvaret för frågorna.

Målet med Stopp! Min kropp!-materialet är enligt Rädda barnen: "att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov."

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: