Sök Skapande skola – för elevernas skull

Just nu är ansökan öppen för Skapande skola 2023/24. Ungefär hälften av Örebro kommuns skolor söker bidraget varje år och de ekonomiska medlen möjliggör för många intressanta kulturprojekt runt om på skolorna. Här får du några exempel som kan ge inspiration för just din skola.

Fakta: Positiva effekter av Skapande skola

Myndigheten för kulturanalys har utvärderat Skapande skola och har tillsammans med rektorer kommit fram till några gemensamma erfarenheter.

  • Möjligheten till olika uttrycksformer gör att eleven ökar möjligheten till lärande för livet vilket bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.
  • Eleven stärks som individ genom att den tränas i kompetenser som analysförmåga, kritiskt tänkande, värdering och kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, självständighet och ansvarstagande.
  • Skapande skola bidrar till nya perspektiv och skapar förutsättningar för en meningsfull fritidssysselsättning som eleven annars inte skulle upptäckt.

Skapande skola skapar möjligheter för eleverna att uppleva kultur både på den egna skolan och runt om i länet. Skolorna som söker har lite olika upplägg när det gäller organisation, ansökan och val av aktiviteter.

På Vintrosa skola och Garphyttans skola är Skapande skola är en viktig och naturlig del i verksamheterna och pengarna går till en mängd olika aktiviteter. Karin Folebäck är ett av kulturombuden där och räknar upp några av de saker man gjort genom åren med hjälp av medel från Skapande skola: Keramik, författarbesök, teatrar, musik, cirkus, dans, film och föreställningar.

Anna och Sara

Remake:a en t-shirt populärt projekt

Lokala aktörer prioriteras och skolornas läge ganska långt från stan gör att möjligheten att ta aktörerna till skolan underlättar en hel del.

Ett pågående projekt som blivit mycket populärt handlar om att remake:a en t-shirt. Här har slöjdämnet och hållbarhetsfrågor stått i centrum.

En scarf

En T-shirt blev en snygg scarf

Anna Nilsson och Sara Hillersberg bjöds in till skolans åk 5 och 6 för föreläsningar och workshop runt temat: Rädda världen stygn för stygn.

Konsumtionssamhället diskuterades och vikten av återbruk. Under workshopen fick eleverna möjlighet att remake:a en T-shirt, alltså göra om en gammal tröja till något annat - "Rädda en T-shirt" helt enkelt.

– Det blev mycket lyckat och vi fick otroligt bra respons. Det väckte verkligen mycket tankar hos eleverna, säger Karin Folebäck.

Tygpåse

En T-shirt blev en snygg tygpåse.

Kulturpaletten gör det enklare

Den nya Kulturpaletten uppskattas mycket av Karin. Den gör det mycket enklare att hitta kulturaktörer och skriva ansökan till Skapande skola. Hon uppmanar verkligen andra att söka. På Kulturpaletten kan du läsa mer om Skapande skola

När det kommer till själva ansökan är det viktigt att en plan utarbetas och att eleverna involveras.

– Vi har en tydlig plan när vi söker, vilka aktiviteter vi vill göra. Det här är pengar som vi får utöver budget som kan användas till så mycket bra inom kultur. Aktiviteterna är mycket uppskattade och det är lätt att koppla till både läroplanen och kursplaner, säger Karin Folebäck.

Läsande förebilder på Adolfsbergsskolan

Adolfsbergsskolan F-6 har även dom haft flertalet intressanta projekt igång kopplat till Skapande skola. Bland annat har man satsat på läsande förebilder där fotbollsspelare från Örebro SK, byggarbetare, präster, politiker och poliser knackade på skolans dörrar och läste högt ur böcker som eleverna gillade. Du kan läsa mer om detta här: Läsmånad med idoler på Adolfsbergsskolan.

Läsmånad på Adolfsbergsskolan

Tobias Kandenäs på Kulturskolan är projektledare för Alla barns rätt till kultur och ansvarar för Skapande skola inom kommunen. I sin roll söker han bidraget för kommunala skolor, friskolor söker själva. Tobias hoppas att fler skolor ska söka bidraget 2023/2024.

– Det finns många goda exempel där skolor kopplat skapande skolarbete till skolans egna kulturplan, trygghetsarbete eller för den delen stärka möjligheten till uppfyllelse i enskilda ämnen genom estetiska lärprocesser. Så låt skapande skola bli en del av helheten och inte bara dyka upp som gubben i lådan. Ungefär hälften av skolorna söker men vi hoppas såklart att alla ska söka i år!

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: