Skicka vidare! Ulf Nilson

I vår intervjuserie Skicka vidare! är det den här gången dags för Ulf Nilson, förstelärare på Adolfsbergsskolan, att svara på tre frågor från Lisa Halldin.

Hej Ulf! Berätta lite om dig själv

Jag heter Ulf Nilson och är sedan årsskiftet lärare på Adolfsbergsskolan åk 4-6. Jag undervisar i matematik och NO men har också idrott och hälsa i min utbildning. Tidigare har jag undervisat på högstadiet i tio år men har alltså nu bytt stadie.

I min nuvarande tjänst ser jag en möjlighet i att få vara med att forma eleverna i ett tidigare skede i sin skolgång. Jag får även vara med att driva skolans utveckling framåt i form av en tjänst som förstelärare på skolan.

1. Vad var det som gjorde att du valde att bli lärare?

Jag valde läraryrket för att jag tycker om att jobba med barn och ungdomar. Att få vara delaktig i en ung människas utveckling och resa på väg mot att bli vuxen ser jag som ett av de viktigaste och mest meningsfulla uppdragen man kan ha.

2. Vilka (metoder)? använder du för att engagera elever?

I min undervisning tycker jag om att ta in praktiskt material och exempel från verkligheten. Genom att utgå från elevernas erfarenheter och frågor inför ett arbetsområde blir de mer delaktiga och känner ett större intresse av att lära sig mer. Det kan handla om människokroppen då vi tar in ett skelett i klassrummet och utifrån det får eleverna ställa frågor och berätta vad de redan vet om skelettet. Kanske vill någon elev berätta om när de brutit benet eller så undrar någon vilket som är kroppens minsta och största ben.

3. Hur ser en drömdag på skolan ut?

En drömdag på skolan för mig är när jag hinner följa upp alla elevers arbete direkt på lektionen och även har tid till att för- och efterarbeta innehållet.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Malin Bodin på Mellringeskolan 7-9:

  1. Vad är det bästa med att vara lärare?
  2. Vad skulle du vilja förändra i den svenska skolan?
  3. Hur jobbar du för att skapa en god lärmiljö i klassrummet?

Senast uppdaterad:

Publicerad: