Skicka vidare! Sara Grundel

I vår intervjuserie Skicka vidare! är det denna gång dags för Sara Grundel, lärare och profilutvecklare på Nya Karlslundsskolan, som svarar på tre frågor från Bo Eklundh.

Srar Grundel, lärare på Nya Karlslundsskolan

Hej Sara! Berätta kort om dig själv

Mitt namn är Sara Grundel, jag är 26 år och arbetar på Nya Karlslundsskolan (F-6 skola) i Örebro. Jag är utbildad ämneslärare i idrott och hälsa och historia, egentligen för gymnasiet men då jag trivs otroligt bra på Nya Karlslundsskolan har jag blivit kvar där och påbörjade i höst mitt åttonde år på skolan. Just nu är jag mentor för årskurs 4, arbetslagsledare för äldre arbetslaget (4-6) samt profilutvecklare – med syfte att utveckla profilen idrott och hälsa på skolan.

Vad fick dig att bli lärare?

Jag skulle säga att det är två delar som bidragit till att jag idag är lärare. Den första delen handlar om mitt intresse för idrott och för ledarskap. Jag har vuxit upp i en familj där idrott alltid varit en naturlig del av vardagen och efter gymnasiet var jag säker på att jag ville arbeta med något som hade med idrott att göra. Jag har även alltid trivts i ledarrollen och att utbilda mig till idrottslärare blev då ett naturligt val att förena dessa två.

Sedan har jag alltid älskat skolan. Jag har tyckt om mina lärare, mina klasskamrater och de flesta skolämnen – jag har alltid längtat till skolan, vilket såklart också varit en bidragande faktor till att jag valde läraryrket.

Vilken är den största utmaningen i att få rörelseglädje för alla?

Jag tror definitivt att den största utmaningen för att skapa rörelseglädje för eleverna ligger hos personalen. Är inte pedagogerna positiva till ökat arbete kring fysisk aktivitet kommer man inte heller att få med eleverna.

Jag har turen att arbeta på en arbetsplats där rörelse och fysisk aktivitet är en del av skolvardagen, där ledningen och all personal har kunskap kring fysisk aktivitet och dess positiva effekter och där alla ser det som naturligt att arbeta med dessa frågor. Detta bidrar till att det är ytterst få elever som faktiskt inte hänger på våra ökade insatser kring fysisk aktivitet och rörelseglädje.

Vad får dig att må bra som lärare?

Det som får mig att må allra bäst är de tillfällen där all personal och alla elever skapar rörelseglädje tillsammans. Ett sådant exempel är våra skolgårdsdiscon, som vi har under en halv-tio-rast varje månad. Då är hela personalstyrkan utklädda utifrån discots tema och uppträder med dans på skolgården. Samtliga 190 elever på skolan är då med och dansar och rör på sig tillsammans. Det är rörelseglädje!

Jag vill skicka vidare till Hanna Fridström, lärare på Idrottsgymnasiet, Virginska gymnasiet.

  1. Vad tycker du är det absolut bästa med läraryrket?
  2. Hur motiverar du dina elever till att ta ansvar för sitt eget lärande?
  3. Utifrån din roll som lärare även för idrottslärarutbildningen på universitetet – finns det något som du upplever att studenterna inte har med sig från grundskolan/gymnasieskolans idrott och hälsa-utbildning?

Senast uppdaterad:

Publicerad: