Skicka vidare! Lena Schreiber

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Lena Schreiber, förstelärare på Svealundsskolan, som svarar på tre frågor från Salah Gadan.

Hej Lena! Berätta lite om dig själv!

Jag har jobbat som lärare sedan 2007 och haft förmånen att arbeta på en av Örebros bästa grundskolor Eklundaskolan/Svealundsskolan. Mina första år som lärare ägnade jag min tid i åk 1-3. I och med pandemin följde jag med min dåvarande klass upp till åk 6 och nu är jag kvar på mellanstadiet, förnärvarande i en åk 4. Jag är beroende av min Smart Board och vill inte vara utan!

Lena Schreiber

Hur kan man bäst lyckas underlätta inlärningen för elever med annat modersmål än svenska?

Att arbeta med elever vars första språk skiljer sig från svenska har varit en givande och utmanande erfarenhet. Jag försöker att möta elevernas behov genom att variera min undervisning. För att få med alla elever jobbar jag mycket med att skapa en förförståelse och en gemensam förståelseram för hela klassen. Ord och begrepp är något vi jobbar mycket med, att förklara svåra ord och visa bilder för att visualisera. I svenska arbetar jag enligt cirkelmodellen. Till exempel arbetar jag mycket med olika stödstrukturer och stödmaterial som bidrar till en mer inkluderande undervisning. Det gynnar inte bara elever med annat modersmål eller elever i språklig sårbarhet utan jag ser att alla elever får ut mer av innehållet. Jag är också en mycket aktiv användare av Smart Board. Jag upplever att eleverna blir mer aktiva och delaktiga på lektionerna. Jag jobbar också med språkliga aktiviteter som främjar språket. Exempel på aktiviteter kan vara spelbaserade övningar med ord och begrepp, övningar som ”fråga-fråga-byt”, gör egna begreppsordlistor (flash card) och par- och grupparbeten. För att ytterligare underlätta lärandet finns allt material vi gör på vår digitala lärplattform It´s Learning.

Hur planerar ni samarbetet med studiehandledare/modersmålslärare för att främja elevernas inlärning?

Jag har ingen tidigare erfarenhet av att samarbeta med studiehandledare där studiehandledaren dyker upp en gång i veckan. Det här är mitt första läsår med det. Tidigare år har jag haft nära kontakt med studiehandledare direkt i klassrummet. Det var toppen! Jag ser fördelar i att elever som är i behov av studiehandledning får det. Mitt upplägg i år har varit att eleven ska främst få stöd i matematik, svenska, NO och SO. Jag ser en stor fördel i att eleven får läsa olika texter i förväg och få begreppen förklarade för sig på sitt eget modersmål. Jag ger också uppgifter i matematik med fokus på begrepp och att förstå problemlösningsuppgifter. I svenska kan det variera lite beroende på vad vi jobbar med. Min förhoppning är att studiehandledaren får en övergripande blick i elevens utveckling. I den bästa av världar skulle jag vilja ha mer samarbete och dialog med studiehandledaren så för mig är det ett utvecklingsområde… Bot och bättring, Lena! När det gäller samarbete med modersmålslärare har det varierat över tid. Vissa har jag haft mycket kontakt med och vissa inte alls. Min erfarenhet är att det är vi har väldigt lite samarbete med våra modersmålslärare.

Kan beställning av studiehandledningen och samarbete med studiehandledare i Örebro kommun, organiseras annorlunda för att effektivisera och främja elevernas utveckling?

Min spontana reaktion är ja. Jag hade spontant önskat mer tid än 60 minuter/vecka. Jag skulle önska att det var två tillfällen och möjligen 45 minuter per tillfälle. Jag förstår att det är knepigt rent organisatoriskt att få till men önska kan man ju. Jag tror att det skulle gynna eleverna att få en uppföljande lektion för att se att den hänger med. Det händer ofta mycket på en vecka så det blir oftast nya uppslag och inte så mycket repetition.

Jag skulle vilja skicka frågor vidare till Vedran Ljuboja, lärare på Änglandaskolan:

  1. Hur organiserar ni er för att möta alla individers olika behov?
  2. Ni har stora elevgrupper i era hemvister. Hur jobbar du för att skapa trygga grupper och trygga elever?
  3. Hur lägger du upp ditt arbetssätt för att stötta språkligt sårbara elever?

Senast uppdaterad:

Publicerad: