Skicka vidare! Jessica Waineby

I intervjuserien Skicka vidare! är det denna gång Jessica Waineby, förstelärare på Sörbyängsskolan, som svarar på tre frågor från Pedagog Örebro.

Jessica Waineby, förstelärare på Sörbyängsskolan

Jessica Waineby

Hej Jessica! Berätta lite om dig själv.

Hej!

Jag heter Jessica Waineby och jobbar som förstelärare på Sörbyängsskolan. Jag är driven engagerad och älskar mitt jobb. När jag får lära nytt tillsammans och hela tiden utvecklas i ett samspel med elever och kollegor trivs jag som bäst!

Just nu är jag mentor i en förskoleklass.

Jag och min förstelärarkollega Ulrika ansvarar för kollegalyftet på skolan. I skolans utvecklingsarbete har vi bland annat fördjupat oss på tillgängliga lärmiljöer, tidiga stödinsatser och lektions design tillsammans i kollegiet Jag tycker det är ett givande och inspirerande arbete som skapar samsyn och riktning mot samma mål

1) Hur påverkar digitala verktyg ditt sätt att undervisa?

Jag upplever att digitala resurser hjälper mig att nå ut till alla elever och jag har möjlighet att anpassa och planera lektioner som följer upp varandra och skapar variation i min undervisning. Det är även ett verktyg för eleverna att kunna möta möjligheten att lära in nytt på olika sätt och öva på olika förmågor. Det är också möjligt att arbeta med formativt gensvar på det eleverna arbetar med genom att vissa läromedel är adaptiva och möjliggör uppföljning digitalt. Det underlättar att ha allt samlat i digital form och jag får en överblick över det mina elever har övat på och ser sammanställda resultat. Därefter kan jag lägga upp och planera vidare med uppgifter riktade för varje enskild elev.

Att kunna arbeta formativt med snabba utvärderingar efter varje lektion är guld värt och ger en bild av hur eleverna uppfattat det jag undervisat om. Det tydliggör även min struktur på lektionen.

2) Nämn några digitala verktyg som du inte vill vara utan och förklara varför.

Några verktyg som jag inte vill vara utan är Smartboarden och de individuella IPads som finns i klassrummet. Att tidigt lära eleverna att skriva och känna sig bekväma med att hantera Skolstil och senare Word, där de får hjälp med att förstärka sin möjlighet att lyssna och koppla rätt bokstavsljud till det ord de vill skriva. Dessutom blir texterna läsbara för alla. Min erfarenhet är att när eleverna lärt sig att hantera bokstäverna på tangentbordet blir det också lättare för dem att skriva, läsa och bearbeta sina texter. Jag har möjlighet att ge återkoppling på texterna från min dator till varje elev. Vi kan också jobba med texterna tillsammans på Smartboarden i ett gemensamt lärande.

Ofta när jag startar lektioner använder jag PowerPoint. Där har jag förtydligat mål och upplägg för varje lektion vid genomgångar. Jag använder också Clasroomscreen som förtydligar lektionens innehåll och tid med olika formativa verktyg. Jag har också alla läromedel kopplade digitalt och använder dem som en förstärkning i lärandet.

Vektor är en matematik app som ger alla elever möjlighet att arbeta utifrån sin nivå och ger mig möjlighet att följa upp de olika resultaten och se processen framåt. Det i sin tur gör att jag via Vektor snabbt utmanar de elever som är långt fram i sitt lärande, men också fångar upp de som stannar upp och har svårt att komma vidare med olika moment. Jag får en bred överblick eftersom jag följer varje elevs lärande, då det har adaptiv funktion. Appen Vektor arbetar utifrån tallinjen och barnen får tidigt grepp om hur de kan addera och subtrahera tal med hjälp av tallinjen. De lär sig också att dela upp tal från grunden, kognition samt arbetsminne.

Nu när jag arbetar med de yngsta eleverna som precis är i början av sin läs och skrivutveckling har jag fokus på att arbeta fonologiskt medvetet och då passar Spel Ett mycket bra som en variation i undervisningen.

Slutligen vill jag lyfta fram Skolplus som är ett fantastiskt material som möjliggör differentiering av undervisningen och det har en mängd olika spel och övningar i matematik, svenska och övriga ämnen.

3) Har du något tips till den som tycker att digitalisering i klassrummet är svårt?

Ett tips jag kan ge är att ta hjälp av en kollega som visar dig först, så du blir trygg med hur du ska göra och lär dig funktionen på den app eller det verktyg du ska använda i din undervisning.

För mig har det varit viktigt att syftet är i fokus och vad det ska ge eleven för möjligheter att utvecklas mot målen.

Det är också bra att använda adaptiva funktioner som är kopplade till elevens resultat, så du som lärare kan följa upp och anpassa och differentiera din undervisning, så den gynnar alla utifrån dess förmåga.

Jag tänker att barn idag är mycket lyhörda, intresserade och kunniga i att hantera digitala verktyg. Verktygen / apparna skapar ett i intresse hos eleverna och man kan använda kooperativa inslag för att lära sig nytt tillsammans.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Josefina Jonsson Lundh på Eklundaskolan:

  1. Vilka fördelar tycker du att det är att arbeta med Smartboard i verksamheten?
  2. Vilka är dina tips på hur man organiserar för en god lärandemiljö?
  3. Hur skapar du nyfikenhet och engagemang hos eleverna?

Senast uppdaterad:

Publicerad: