Satsning för att minska ogiltig frånvaro

Nikolaiskolan 7-9, satsar på att minska elevernas ogiltiga frånvaro. Som ett led i detta har skolan, genom satsningen topp 25 2025, anställt en specialpedagog som arbetar med dessa frågor.

- Jag skräddarsyr upplägget för varje elev och vi ser eleverna i en helhet, säger Cecilia Carrevik, specialpedagog.

två kvinnor som ler mot kameran

Cecilia Carrevik och Maja Mustonen

Ogiltig frånvaro är ett problem som många av landets skolor brottas med. Skolinspektionens rapport från 2016 visar att åtminstone 20 000 elever hade en ogiltig frånvaro som innebär en risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap. Mest utbredd är frånvaron i åk 7-9 men även i åk 1-6 förekommer ogiltig sammanhängande frånvaro.

Maja Mustonen, rektor på Nikolaiskolan, såg också problemet på sin skola. Inspirerad av Bjuvs kommun, som hade anställt en specialpedagog som arbetade med just med problematiken kring ogiltig frånvaro, sökte hon pengar genomprojektet topp 25 2025 för att ha möjlighet att hitta liknande kompetens. I augusti i år anställdes sedan Cecilia Carrevik som specialpedagog med inriktning mot att arbeta med elever med hög frånvaro.

-Mitt uppdrag är att få bukt med skolfrånvaron hos vissa elever. Jag kan fokusera på dessa elever och annan personal inom EHT-teamet, kan få tid att fokusera på andra saker. Jag försöker skräddarsy ett upplägg för varje individ som behöver stöd, berättar Cecilia.

Problematiken oftast komplex

I den dagliga verksamheten handlar det mycket om att ha fokus på några elever med hög frånvaro. Det kan handla om att vara en trygg punkt för dessa elever, att ha tät SMS-kontakt, möta upp vid skolan och att ha kontakt med föräldrar. En viktig del är också att jobba enskilt med elever.

-Det är en fantastisk satsning och jag har fått bra respons från alla håll. Här på Nikolaiskolan har vi ett riktigt bra team som jobbar runt eleverna så det känns jätteinspirerande att fortsätta jobba mot målet att fler elever ska öka sin närvaro och att alla elever ska nå gymnasiebehörighet.

Ungefär 20 till 30 elever på skolan har hög frånvaro och där jobbar skolan och Cecilia intensivt för att få fler att komma till skolan. Problematiken kring den ogiltiga frånvaron är oftast komplex. Det kan t.ex. handla om psykisk ohälsa, stora kunskapsluckor, en annan skolkultur och otrygghet. För att möta denna komplexitet betonar både Maja och Cecilia att stödet måste anpassas och behovsstyras för varje individ. Tankesättet att personalen är på plats för eleven är viktig och ska genomsyra verksamheten.

Nikolaiskolan

- Vi följer Örebro kommuns riktlinjer när det gäller frånvaro och den åtgärdstrappa som finns är ett bra stöd. Varje vecka träffar vi också arbetslagen och pratar om frånvaron hos eleverna. Att tidigt kunna sätta in åtgärder är viktigt, menar Maja Mustonen.

"Blir helt glad och lycklig"

Bra exempel finns på skolan där elever som varit borta en hel del under åk 7 och 8, börjat komma till skolan. De tydliga anpassningarna i åk 8 tillsammans med Cecilias arbete, ses som några av framgångsfaktorerna i detta arbete.

-Man blir ju helt glad och lycklig när vi lyckas med dessa elever, ler Maja.

Skolan har kommit en bit på väg men fortfarande återstår mycket jobb för att få alla gymnasiebehöriga, vilket är det slutgiltiga målet. Att anställa en specialpedagog är en pusselbit , men det behövs också större insatser för att få ner skolfrånvaron.

-Framför allt handlar det om samverkan. Vi måste bli bättre att ta ett helhetsperspektiv och samarbeta mer mellan olika delar t.ex. BUP, socialtjänst, Centralt skolstöd och skolornas EHT, avslutar Maja Mustonen.

/Mikael Kindgren, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: