På vandring i Kilsbergen

Skolklass på vandring

Fredagen före höstlovet åkte klass 5E på Hovstaskolan med lärarna Lotta (NO) och klasslärare Marianne med länsbussen till Mogetorp. Vi skulle vandra på Bergslagsleden hela dagen och uppleva kulturhistoria och olika naturliga- och geologiska fenomen som har format landskapet. Vi hade förberett vandringen bland annat genom att tillverka kolkritor i en minikolmila (teknik) och läst om istiden. Kartkunskap ingick förstås även det.

Förutom ett rejält träningspass (vi gick ca 13 km) fick vi se och känna på bland annat kolbottnar, där det tidigare stått kolmilor, kolarkoja, masugnsrester, korvsjöar och en fantastisk utsikt vid Rusakula. Vi besökte även en grotta nära Mogetorp som bidats under istiden. Vi såg olika typer av skog såsom naturskog, kalhygge, planterad skog samt barr- och lövskog. En restaurerad beteshage vid Lockhyttan med stort bestånd av hasselbuskar på ett klapperstensfält var även det en upplevelse.

Kolbotten

Under hela vandringen följde vi med på den topgrafiska karta vi hade med oss för att lära oss olika karttecken, skala och väderstreck för att hitta rätt och inte komma vilse.

En del var ganska trötta vid målgången i Blankhult men nöjda över alla nya intryck och den fysiska prestationen. I Blankhult hämtade föräldrar.

Flera av eleverna tyckte att vi skulle göra detta till en tradition och att vi skulle vandra med övernattning i tält till våren!

Förutom en härlig gemenskap får eleverna visa andra sidor än i klassrummet och forskning visar att kunskaper befästs genom att gå det från abstrakta till det konkreta. Som efterarbete ska vi jobba med olika begrepp som eleverna ska använda i en text. Som stöd har de även bilder som vi tog under vandringen.

Forskning visar även att människor som utövat friluftsliv i unga år fortsätter med det även som vuxna. Detta gäller alla socialgrupper.

En utmaning till nästa gång är att genomföra en vandring utan föräldramedverkan och att åka på Kulturkortet t o r.

 

/Lotta och Marianne, Lärare, Hovstaskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: