Omfattande lässatsning på Olaus Petriskolan 7-9: "Vi måste ge dessa ungdomar en chans att bli goda läsare"

Under ledning av speciallärare och specialpedagog på skolan genomför OP City 7-9 en omfattande lässatsning för alla elever i årskurs 7. Förhoppningen är att ett systematiskt grepp kring läsfrågan, med återkommande intensivläsningsperioder som ett centralt inslag, ska stärka elevernas läsförmåga och lärande.

Joacim Strömberg, specialpedagog, och Johan Ekman, speciallärare, på Olaus Petriskolan 7-9.

Var femte elev har svårt att läsa

Finns det någon förmåga som är viktigare än att kunna läsa för att lyckas bra i skolan?

Johan Ekman och Joacim Strömberg, speciallärare respektive specialpedagog på Olaus Petriskolan 7-9, är fast övertygade om att svaret på den frågan är nej.

När de screenade läsavkodningen bland skolans elever i årskurs 7 fann de att 17 procent av dem inte läser på en åldersadekvat nivå. I fjol var siffran ännu högre. Det är med andra ord nästan var femte elev på skolan som på grund av otillräckliga baskunskaper har svårt med läsningen och därmed även får tuffare förutsättningar att lyckas med sitt skolarbete.

– Det här är verkligheten. Vi insåg att vi måste göra något och satsa stort eftersom läsning är centralt i alla skolans ämnen. Vi kunde inte bara låta det bero, säger Johan Ekman.

Läsning varje morgon i fyra veckor

Sagt och gjort. Tillsammans med skolans två rektorer och en studie- och yrkesvägledare har Johan och Joacim nu drivit en första intensivläsningsperiod för alla elever i årskurs 7. Varje morgon klockan 08.00 - 09.00, fem dagar i veckan under fyra veckor har de helt ägnat sig åt lästräning med eleverna.

Det är mycket som konkurrerar på en skolas agenda. Var det inte svårt att få kollegiet att gemensamt sluta upp kring projektet?

– När någon har påpekat att det här krockar med redan inplanerade möten har vi helt enkelt fått ställa och upprepa frågan ‘Finns det något som kan konkurrera ut att våra elever lästränar?’ Ungefär så har vi jobbat, säger Johan.

– För det finns bara ett svar på den frågan. Vi måste ge dessa ungdomar en chans att bli goda läsare. De har inte fått den hittills, säger Joacim Strömberg och fortsätter:

– Vi grundade redan innan sommaren genom att prata om att vi måste göra den här lässatsningen. Sedan satte vi racerfart efter sommarlovet. Det är roligt att vi har fått ett sådant stöd från såväl ledning som kollegor. Det framgår tydligt att de tycker att den här satsningen är bra.

Johan Ekman:
– Vi funderade mycket kring hur vi kan organisera för en skola där eleverna inte har tillräckliga baskunskaper. Mina insatser som speciallärare kommer inte att räcka särskilt långt. Om jag ska hjälpa skolans 21 klasser med lästräning så blir det väldigt snuttifierat. Här måste vi istället organisera oss så att vi når så många som möjligt med en kvalitativ insats. Och när vi har läst om hur vi kan öka läsförmågan hos eleverna så har vi läst mycket om just intensivläsningsperioder. Forskningen visar att det hjälper eleverna att bli bättre läsare.

– Oavsett vilken forskning man läser så ser det ganska lika ut. Det är ganska vedertaget att läsning 10-15 minuter per dag fem dagar i veckan i minst fyra veckor ger resultat på gruppnivå, förklarar Joacim.

– Det som är roligt är att både vi och eleverna ser progression ganska tydligt, säger Johan.

Lektion i arbetssätt kring läsförståelse

I anslutning till screeningen av elevernas avkodningsförmåga har Johan och Joacim även genomfört en lektion i ett arbetssätt kring läsförståelse. Då har eleverna fått lära sig hur de kan läslyssna, anteckna och sammanfatta för att träna sin läsförståelse. På så sätt får eleverna ett verktyg, en teknik, för att förstå texter bättre.

Berätta lite om hur ni organiserar arbetet.

– Vi går ut i alla klasser och gör screeningen på gruppnivå, hela klassen samtidigt. Vi använder oss då av ett verktyg som finns på Inläsningstjänst. Sedan går jag och Jocke direkt och rättar medan ordinarie lärare tar över lektionen. Det tar en halvtimme, sedan har vi ett resultat och vet vilka elever vi ska testa i en andra testomgång, som handlar om hur många ord man läser per minut, förklarar Johan.

Joacim Strömberg:
– I genomsnitt handlar det om fem elever per klass som vi behöver träffa igen. I samband med ord-per-minut-testet görs också en bedömning av på vilken nivå eleven ligger, så att vi vet var lästräningen ska börja sedan. Det gör vi med hjälp av läslistor. Dessa finns på jättemånga olika nivåer, så det gäller att komma in rätt. Vi använder Wendick-materialet för detta test.

– Jag kollade runt och fastnade för Wendick, som jag fann hanterbart. Där finns ett stort spann på nivåerna och det tycker jag är bra. Det går att hitta något för alla, säger Johan.

OK, vad händer sedan?

– Detta händer under förmiddagen. Alla är med. Vi vill att alla känner sig delaktiga. Det ger också en tydlig signal till eleverna att skolan tycker det här är viktigt, att det är något som alla behöver bli bättre på, säger Johan.

– När vi är ute i klasserna pratar vi med eleverna om att vi vet att det finns en tydlig koppling mellan att vara en god läsare och hur man lyckas i skolan. Därför är det viktigt att alla är med, säger Joacim.

– Efter två-tre veckor var alla elever testade och klara. Sedan kunde vi sätta igång med själva träningen. Varje dag, 10-15 minuter under fyra veckor. Det finns inget givet, vad som är bäst, men vi valde fyra veckor, säger Johan Ekman.

Rektorerna delaktiga i arbetet

Marianne Mustonen är en av rektorerna på Olaus Petriskolan 7-9 som står bakom satsningen. Hon säger så här om hur det har varit att delta i klassrumsarbetet:

– Att delta aktivt i lässatsningen var självklart. Utifrån att vi i kartläggningen upptäckte så många elever som inte läser på en åldersadekvat nivå och att forskning visar att intensivperioder av lästräning ger bäst resultat så behövde vi göra denna satsning. Sedan har vi de resurser vi har, vilket gjorde att jag och min rektorskollega prioriterade detta i våra uppdrag före annat i dessa fyra veckor.

Hon fortsätter:
– Sedan var det härligt att träffa de här eleverna varje morgon för lästräning och se hur de utvecklades och att de även själva upptäckte sina framgångar. Men det är Jocke och Johan som ska ha mest cred. De har träffat alla klasser, gjort kartläggning av alla sjuor, cirka 190 elever, analyserat resultat, tagit fram läslistor, gjort grupperna med elever, samt genomfört uppföljningstesterna. De har även efter denna lässatsning tagit fram material till eleverna för fortsatt träning nu emellan intensivläsningsperioderna.

Förhoppning om ett fortlöpande projekt

73 % av de elever som deltog i lässatsningen utvecklade sin förmåga att avkoda och planen är nu att intensivläsningsperioderna ska bli ett återkommande inslag i verksamheten. Innan läsårets slut kommer åtminstone en period ytterligare att genomföras med eleverna i årskurs 7. Dessutom kommer skolan även att följa upp eleverna i årskurs 8, där en läsperiod genomfördes under fjolåret.

– En önskan och förhoppning är att få fortsätta med detta. Med samma upplägg, men kanske fyra perioder per läsår, så att det blir ett fortlöpande projekt, säger Johan Ekman.

– Vi har nu ett mätvärde för eleverna i årskurs 7 och kan på så sätt följa dem över tid, när vi gör nya tester, nya lässatsningar. Vi kan då se progressionen. Vi kan också se om det står still och i så fall fundera på vad vi behöver göra då. Med det här arbetssättet kommer vi att kunna följa elevernas läsutveckling genom hela högstadiet, avslutar Joacim Strömberg.

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Har du frågor om lässatsningen på Olaus Petriskolan 7-9?

Kontakta Johan Ekman, speciallärare: johan.ekman@orebro.se eller Joacim Strömberg, specialpedagog: joacim.stromberg@orebro.se, 019-21 28 94.

Senast uppdaterad:

Publicerad: