Matematik direkt från verkligheten

Matematiken finns överallt i samhället och är viktig i de flesta yrken. I konceptet Smartmatte lyfts företagens egna matteexempel in i skolans värld och gör matematiken mer verklighetsnära för eleverna.

Pär Nershed

För att göra matematiken enklare, mer verklighetsnära och visa nyttan med ämnet, startade Pär Nershed 2013 Smartmatte. Konceptet är enkelt. Företag konstruerar uppgifter i olika workshops som är kopplade till verkligheten och den bransch man verkar i.

För skolorna är det gratis och många elever upplever att det blir lättare att förstå matematiken när den är mer kopplad till verkligheten. För företagen är detta också positivt då man får möta framtidens entreprenörer och medarbetare.

– Det märks att eleverna uppskattar att få räkna på något som är på riktigt. Matematik är svårt för många men kopplingen till verkligheten förenklar. Vi visar också att matematik är ett väldigt viktigt ämne som behövs i elevernas framtida arbete, säger Pär Nershed.

Många olika yrkeskategorier finns med

Det kan till exempel handla om ingenjörer, undersköterskor banktjänstemän, lantbrukare bilförsäljare och butiksbiträden, som kommer ut till skolorna och håller wokshops. Med sig har de färdiga uppgifter som eleverna får arbeta med, från just deras verklighet.

– Matematiken används utanför skolans väggar. Eleverna får upp ögonen för det och ser hur viktig den är. De får samtidigt möta lokala företagare och prata matte och framtid, säger Pär Nershed.

Vi träffar Pär under en lektion på Almby skola. Eleverna i årskurs 9 har arbetsmarknadsvecka och Smartmatte har varit ett stående inslag på skolan under ett antal år. Studie- och yrkesvägledaren Ann-Louise "Lollo" Hedström förklarar varför:

– Jag tycker det är bra att eleverna får en förståelse för hur matematik används i arbetslivet. Så de förstår att matte inte bara är något man räknar i en bok utan att de får träffa till exempel en sjuksköterska som visar och berättar hur viktigt det är i hennes yrke att faktisk kunna räkna, och att det är livsviktigt att man räknar rätt.

Som komplement till workshopen finns också en matematikbok för Örebros skolor. Här har lokala företag gjort färdiga uppgifter som kan användas i undervisningen.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Exempel på uppgifter - fixar du dem?

Sjuksköterska:

Ruth har blivit opererad på grund av en höftfraktur och läkaren ordinerar medicin i injektionsform som ska förhindra blodpropp. Denna injektion ska Ruth få i 10 dagar. Apoteket har inte förfyllda sprutor med rätt dosering utan sjuksköterskan får själv dra upp lösningen ur ampull. Läkemedlet heter Klexane och styrkan är 100 mg/ml. Ruth ska ha 40 mg, hur många ml ska sjuksköterskan dra upp?

Servicetekniker, bil:

Batteriet har laddat ut på en kunds bil. Godkänt värde för strömförbrukning i viloläge är 3 mA (milliampere). Tekniker mäter att bilen drar 2,1 ampere.

A) Hur mycket ström drar bilen över godkänt värde?

B) För att bilden ska starta krävs det att batteriet har minst 50% av laddningen kvar. Ett fulladdat batteri är på 60 ampere. Hur länge kan bilen stå innan det blir urladdat till 50% och bilden inte går att starta? Räkna med samma strömförbrukning som ovan.

Tjänsteman VA-avdelning:

Dricksvattnets kvalité kan påverkas om vattnet blir kvar i ledningen för länge. Mellan X-by och Y-by går en ledning som är 3 km lång. Hinner hela den volym vatten som finns i ledningen, bytas ut på ett dygn? Ledningens diameter är 40 cm och den är 3 km lång. Vattenförbrukningen i Y-by är 13 m³/h

Exemplen är tagna från: Smartmatte - en verklighetsförankrad matematikbok för samverkan mellan skola och näringsliv

Senast uppdaterad:

Publicerad: