Ledningsteamet på Fyren EkAlmen nominerade till årets entreprenörer!

100 företag och entreprenörer var nominerade, 20 företag valdes ut till intervju, kvar blev 10 som nominerats till “EY Entrepreneur Of The Year” i Svealandsregionen. En av de nominerade finns i Örebro och är skolledare på Fyren EkAlmens skola i Ekeby Almby. Vi träffar Marie Einarsson, Lisa Dudal, Sabina Segerlund och Hanna Rådehed.

Skolledarna på Fyren Ekalmen: Lisa Dudal, Hanna, Marie Einarsson och Sabina

Skolledningen på Fyren Ekalmen: Lisa Dudal, Hanna Rådehed, Marie Einarsson och Sabina Segerlund

Efter flera år av förberedelser, slog 2012 Fyren EkAlmen upp portarna för elever för första gången. Fyra drivna pedagoger hade realiserat sin dröm om en egen skola med just deras tankar och visioner som grund. Att bygga ett team, ha en tydlig “vi-känsla”, bygga ett gemensamt språk och förhållningssätt samt förmedla allas lika värde har och är viktiga grundbultar i verksamheten. Ett humanistiskt ledarskap är också en viktig pusselbit där det finns mycket hjärta, kärlek och en stor omtanke om personal och elever.

Detta tillsammans med det driv, nyfikenhet och entreprenörsanda som finns hos skolledarna, lyfts fram som en nyckel till varför skolan nu uppmärksammas i “EY Entrepreneur Of The Year” i Svealandsregionen.

– Väldigt stort att bara bli uttagna med så många nominerade. Det är större än vad vi trodde från början. Det är en stor ära och kul att bli uppmärksammade för vårt arbete, säger Marie Einarsson, rektor och en av fyra skolledare på skolan.

Fyra skolledare gör ledarskapet mer verksamhetsnära

Fyra skolledare? kanske du tänker. Ja, ledarskapet är något som sticker ut på Fyren Ekalmen. Marie Einarsson är rektor, men även Sabina Segerlund, Hanna Rådehed och Lisa Dudal är skolledare och alla har förutom ett ledarsansvar också undervisning i sina tjänster. Att vara fyra i ledarpositionerna gör att ledarskapet kan vara mer öppet, synligt och mer verksamhetsnära.

– Vi har tid att lyssna och prata mycket med våra medarbetare. Vi har bland annat individuella schemalagda samtal med varje personal en gång i månaden, säger Hanna Rådehed.

Ledarskapet bygger också mycket på styrkor, både när det gäller samtal med medarbetare och i arbetsfördelningen mellan skolledarna. En styrka ska lyftas upp och utvecklas och den som är bäst på en sak ska genomföra det. Kvartetten upplever att olikheterna hos dem som personer gör att samarbetet fungerar så bra.

– Vi kompletterar varandra väldigt bra och är bra på olika saker. Samtidigt tar vi alla beslut gemensamt och backar alltid upp varandra, vilket är en väldig styrka, säger Lisa Dudal, som fortsätter:

– Vi går inte och ältar saker utan är raka och tydliga mot varandra.

Flexibilitet en gemensam nämnare

En likhet mellan alla nominerade för priset EY Entrepreneur Of The Year, är flexibilitet. Alla entreprenörer har hittat olika vägar för att nå fram i sina olika branscher. För Fyren EkAlmen kan flexibilitet betyda många saker.

– I grunden är vi flexibla med alla arbetssätt. Vi försöker vara tillåtande och ha en öppen attityd, säger Sabina.

– Relationer är grunden för mycket och vi jobbar med navigeringsveckor i början på terminen för att få ihop grupperna. Det tillsammans med skolans organisation, med många vuxna runt eleverna, gör att vi kan vara flexibla i olika situationer, säger Lisa Dudal.

Hanna Rådehed menar att den öppna och tillåtande stämningen tillsammans med “vi-känslan” gör att pedagogerna lätt släpper prestigen och tar hjälp när man behöver det.

– Det kan till exempel vara så att någon annan pedagog når fram bättre till en specifik elev än jag själv och då tar jag ett steg tillbaka.

– Vi säger helst inte nej, utan ser möjligheterna istället, fyller Marie Einarsson i med.

Regionfinal den 14/11

Marie, Lisa, Sabina och Hanna tog chansen att bygga något nytt från grunden. De egna idéerna och visionerna blev en attraktiv skola och jobbet kan nu dessutom belönas med ett fint pris.

Regionfinalen går av stapeln torsdagen den 14/11, vinnaren går sedan vidare till den nationella finalen i Stockholm. Vi håller tummarna för att Örebros bidrag går hela vägen!

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: