Kumla satsar på studie- och yrkesvägledare

Kumla kommun satsar på tre heltidsanställda studie- och yrkesvägledare på sina tre 7-9 skolor. En satsning på det elevnära arbetet som underlättar övergången till gymnasiet samt möjliggör mer tid ute i klasserna och mer samarbete med pedagoger och EHT.

Karin Söderberg, Maria Gustafsson och Magnus Nordfamne

Vialundsskolan, Kumlaby skola och Skogstorpsskolan har alla var sin heltidsanställd studie- och yrkesvägledare: Magnus Nordfamne, Maria Gustafsson och Karin Söderberg.

– Kumla satsar verkligen på det elevnära arbetet och det här ger oss goda förutsättningar att hinna med alla arbetsuppgifter och vara en viktig resurs på skolorna, säger Maria Gustafsson, SYV på Kumlaby skola.

Alla tre försöker vara ute i verksamheterna så mycket som möjligt och har täta samarbeten med pedagoger, skolledning och EHT. Hur upplägget ser ut skiljer sig också en del mellan skolorna då det finns olika skolkulturer i botten.

– Jag är som studie- och yrkesvägledare en självklar del i elevhälsan på skolan. Utifrån min profession finns det mycket jag kan göra för att eleven ska nå högre måluppfyllelse och underlätta hens skolgång, säger Karin Söderberg, Skogstopsskolan.

Större möjligheter till samarbete

Heltidsanställningarna gör också att det finns större möjligheter för samarbete med pedagoger i olika ämnen. Det kan till exempel handla om temaarbeten med svenska, idrott eller SO. Att jobba med uppgifter kring PRAO, arbetsmarknadskunskap och muntliga framställningar är några av delarna SYV:arna jobbar med. Att jobba med elever på mentorstider och i halvgrupper förekommer också.

– På min skola (Kumlaby skola) har jag också sex stycken egna lektioner med elever i ämnet studie- och yrkesvägledningskunskap. Det gör jag för tredje året och tror det är ganska unikt att få till dessa timmar i elevernas schema. berättar Maria Gustafsson.

– Jag har ett tight samarbete med lärarna i åk 9. jag är mycket ute på lektionerna och samtidigt som jag hjälper till i ämnet kan jag också prata framtid. När jag har lektioner om framtid och arbete är min undervisning kopplat till det centrala innehållet i olika ämnen, berättar Magnus Nordfamne, Vialundskolan.

Underlättar arbetet med elevernas övergång till gymnasiet

I och med studie- och yrksevägledarnas höga närvaro ute på skolorna, underlättas också arbetet med elevernas övergång mot gymnasiet.

– Tid finns för att jobba mer individuellt med eleverna, till exempel att följa med elever på besök på praktikplatser eller gymnasieskola. Jag får helt enkelt tid att rodda kring elevernas gymnasieval. Förhoppningsvis gör det att omvalen och avhoppen minskar, säger Karin Söderberg.

– Jag har tid att hjälpa eleverna med motivationen, det är det stora jobbet, menar Magnus Nordfamne.

Kumla satsar förutom på tre heltidsanställda SYV:ar också på 3 stycken närvarocoacher som jobbar med elever som av olika anledningar har svårt att komma till skolan. Kring dessa elever koppla ofta studie-och yrkesvägledarna in för att forma elevens utbildning på bästa sätt.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Pedagog Örebro lyfter studie- och yrkesvägledare lite extra under hösten 2021. I en serie artiklar lyfter vi upp olika exempel från runt om i Örebro län. Missa heller inte SYV-bloggen där länets studie- och yrkesvägledare själva skriver.

Senast uppdaterad:

Publicerad: