Hbtq-diplomering gav både medvetenhet och mördarsniglar

Som skola nummer två i Örebro, är nu Änglandaskolan HBTQ-diplomerade. Flera olika projekt har både påbörjats och genomförts under arbetet med diplomeringen. Vi träffar rektor Gustaf Brandell och lärarna Linnea Wikström, Monna Aho och Elvira Jahnstedt för att få veta mer om arbetet.

Linnea Wikström, Elvira Jahnstedt och Monna Aho är lärare på Änglandaskolan och jobbar med musikalen "vem såg mördarsnigeln"?

"Vem såg mördarsnigeln"? Eleverna i årskurs 2-3 kommer till våren att sätta upp en storslagen musikal med den titeln. Musikalen är bara ett av alla projekt som uppkommit efter arbetet med hbtq- diplomeringen.

- Den handlar mycket om att bråka med normer. Allt är inte som det ser ut att vara och det vill vi visa med musikalen, säger Linnea Wikström, en av lärarna i åk 2-3.

- Ett ledord genom allt arbete är att våga - det gäller våga vara sig själv och det är också en central punkt i musikalen, säger Elvira Jahnstedt, lärare i samma årskurser.

Lärarna ser tydligt att eleverna vågar mer och mer i sina roller. Ett viktigt arbete blir nu att koppla budskapet till det verkliga livet. I den processen lyfter lärarna vikten av att hela tiden prata om det och att frågorna tas upp kontinuerligt.

Monna Aho berättar också att ytterligare ett mål är att få med innehåll från alla ämnen i musikalen så att eleverna får en helhet runt arbetet. Musikalen kommer sättas upp i mars nästa år och visas för elever och föräldrar.

Rektorn är stolt

Musikalen är bara ett av flera projekt som startat utifrån arbetet med hbtq-diplomeringen. Skolans rektor Gustaf Brandell är mäkta stolt över vad skolan åtstakommit.

- Jag är så imponerad och stolt över personalen och elevernas arbete, säger han och pekar på flera saker som utvecklats på skolan i och med arbetet. Gustaf lyfter framför allt fram en ökad medvetenhet bland personalen när det gäller hur man uttrycker sig i olika dialoger. Olika normer kring till exempel hur vi delar upp och pratar om gruppen tjejer och killar, har utmanats och diskuterats.

-Vi utmanar normerna och har tagit steg där men är samtidigt medvetna om att mycket arbete återstår till exempel när det gäller maskulinitet och jämställdhetsarbetet, säger Gustaf Brandell.

Det är RFSL som genomför hbtq-diplomeringen som innefattar cirka 20 timmar studietid mer personalen på studiedagar. Här ingår också en analys av den befintliga verksamheten. i sitt arbete tog också Änglandaskolan hjälp av Sveaskolan som också har hbtq-diplomerats.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Änglandaskolans olika projekt inom hbtq-diplomeringen:

  • Ett arbete för att ta fram rutiner för frågor om pronomen, analys och revidering av Inprint-bilder som visade sig vara mer könsstereotypa än förväntat,
  • kartläggning av kränkande ord,
  • en plan för att jämna ut talartiden mellan pojkar och flickor,
  • observationer av hur eleverna rör sig på skolgården och interagerar med varandra under raster,
  • analys av hur lärare tilltalar elever utifrån kön,
  • en enkät för att få syn på könsmönster i aktiviteter hos de yngsta barnen på förskolan,
  • en ny rutin för att se till att barnens mammor och pappor kontaktas lika ofta
  • en ny musikal vd namn " Vem såg mördarsnigeln?" i vilken eleverna får laborera med att bryta könsnormer och prova olika rörelsemönster, tankesätt och känslor.

Senast uppdaterad:

Publicerad: