Här har elevkoordinatorer blivit en framgångsfaktor

När 670 tonåringar samlas på samma ställe uppstår ibland konflikter och tillbud. Gumaeliusskolans elevkoordinatorer jobbar mycket med att stävja detta genom ett förebyggande arbete och kontakt med hemmen och externa aktörer.

- Utan våra elevkoordinatorer hade vi haft betydligt mer tillbud och kränkningar, säger skolan rektor Chris Gelinder.

Skolans fem elevkoordinatorer arbetar varsitt arbetslag och huvuduppgiften är att stötta eleverna i sociala frågor och sköta kontakt med hemmet och externa aktörer som till exempel ungdomsteamet och fältgruppen. Kort sagt vara en spindel i nätet kring elevens sociala situation. Elevkoordinatorerna arbetar också aktivt mot skolans arbetslag och avlastar mentorerna i framför allt frågor som rör elevens sociala situation.

Vi träffar Oskar Melin och Anton Josefsson som är två av elevkoordinatorerna:

- Vi är ofta första på plats när det uppstår någon konflikt eller tillbud. Vi rör oss ute mycket bland eleverna och för mycket samtal, säger Oskar.

- Det är ett väldigt socialt jobb där det är mycket kontakt med elever, föräldrar och externa parter, konstaterar Anton.

En viktig del är också det förebyggande arbetet. Elevkoordinatorerna deltar alla i skolan trygghetsteam och kan med sina erfarenhet och infallsvinklar, se arbetet i skolan ur ett annat perspektiv. Oskar är fritidsledare i botten men har även jobbat med behandling, Anton är personalvetare men har även han en bakgrund inom behandling. Av övriga elevkoordinatorer finns också lärare och tidigare också socionomer.

Elevkoordinatorer på Gumeliusskolan

Oskar Melin och Anton Josefsson jobbar som elevkoordinatorer

Ett arbete som kommer prioriteras

- Eleverna och vårdnadshavare har en liten annan syn på oss när det inte är vi som sätter betygen, säger Oskar som är noga med att påpeka att eleverna kan komma till elevkoordinatorerna i alla lägen.

Skolans rektor Chris Gelinder är mycket nöjd med elevkoordinatorernas arbete och kommer prioritera detta arbete i framtiden.

- De har en spetskompetens när det gäller de sociala och externa kontakterna. De har en nyckelroll när det gäller elevens sociala situation och utan dom hade vi haft betydligt mer tillbud och kränkningar, säger Chris Gelinder som också lyfter fram elevkoordinatorernas arbete mot skolans mentorer.

- Lärarna är väldigt nöjda över att de kan fokusera på sitt mentorsuppdrag mot elevens studier. Många är det som slitit sitt hår med till exempel alla externa kontakter som nu ligger på elevkoordinatorerna.

Några skolor runt om i Örebro har också testat liknande koncept, till exempel Vivallaskolan och Mellringeskolan. Ibland har skolorna valt heltidsmentorer, Chris Gelinder är dock av uppfattningen att det är viktigt att lärarna fortfarande är mentorer, men får stöttning, främst när det gäller de sociala frågorna.

Utvärderingarna mycket positiva

Utvärderingarna som hittills gjorts av arbetet går verkligen i dur. Lärarna är nöjda och föräldrar är nöjda, Något som också ligger bakom skolans vilja att även prioritera dessa roller i framtiden.

- Min erfarenhet är att lärarna får en drivkraft och får mer energi i och med vårt arbete som avlastar en hel del, säger Oskar.

- Föräldrarna är ofta jättenöjda över de kontakter vi tar. Ett SMS går ju iväg till vårdnadshavare vid frånvaro men ett telefonsamtal uppskattas verkligen.

Elevkoordinatorerna har också visat sig vara en framgångsfaktor när det gäller de så kallade hemmasittarna.

- Vi har fått bättre kontroll på dessa elever. Vi ser dessa elever tidigare, vi har bättre koll och eleverna riskerar inte att falla mellan stolarna, säger Chris Gelinder som avslutar med att betona vikten av att elevkoordinatorernas kompetens finns i skolan.

- Om skolan ska överleva är det nödvändigt att den här kompetensen finns runt eleverna.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: