Barnkonsekvensanalys på Stureskolan – barnets bästa i fokus

En barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger till grund för ett beslut som berör barn. På Stureskolan väntar snart renovering och tillfällig flytt av två årskurser – ett beslut som högsta grad berör barnen. Vi träffade rektor Mikaela Björk som gjort en barnkonsekvensanalys inför beslutet.

Mikaela Björk är rektor på Stureskolan

Barnkonsekvensanalyser och prövningar av barnets bästa skall sätta barnets rättigheter i första rummet. Att se barnets/barns perspektiv vid beslut som fattas som berör barn är viktigt och något som behöver göras mer systematiskt runt om i verksamheterna.

Helena Yourston arbetar som verksamhetsutvecklare för Barn och elevhälsa i Örebro kommun och stöttar verksamheterna i dessa frågor:

– Mycket är på gång ute i verksamheterna och fler och fler gör prövningar om barnets bästa och skriver barnkonsekvensanalyser men det är ett område som vi behöver bli bättre på och få mer erfarenhet kring. Det finns planer för hur detta ska utvecklas.

Vi träffar Mikaela Björk som är rektor på Stureskolan i Örebro. Inför den stundande renoveringen måste två årskurser tillfälligt flyttas till OP-skolan. inför beslutet gjorde Mikaela en barnkonsekvensanalys för att barnens åsikter och tankar skulle få komma fram.

Skolan bestämde att de som känner barnen bäst – klasslärarna, var de som skulle ställa frågorna till barnen. Alla barnen tillfrågades och en rad mycket kloka åsikter fördes fram som blev en viktigt del i förarbetet inför beslutet.

Många kloka svar från barnen

– Barnen sa många kloka saker och allas svar är viktiga i det här. Frågor kring kompisar, personal, hur man tar sig dit, hur det ser ut med rastaktiviteter dominerade bland svaren, säger Mikaela Björk.

– Jag känner mig trygg att beslutet blev bra fattat utifrån det förarbete vi gjorde där barnens åsikter var viktiga. Vi har gjort det bästa för barnen utifrån de förutsättningar som getts, fortsätter hon.

Eftersom det var första gången Mikaela skrev en barnkonsekvensanalys, var det inte helt enkelt till en början. Frågorna som ställs till barnen ska vara bra utan att oroa och måste därför formuleras på ett bra sätt. Frågan kring när i processen föräldrarna ska informeras om att analysen görs är en fråga som även diskuterats under arbetets gång. Det fanns också oklarheter kring vilka mallar som skulle användas i arbetet.

– Det har varit en process för oss, men det har landat bra, säger Mikaela Björk.

Står inför andra förändringar

Skolan står även inför andra förändringar. Förskoleklass och årskurs 1 kommer vara kvar på skolan under renoveringen. Hur kommer arbetet att påverka barnen? Med den förra barnkonsekvensanalysen gjort finns nu en större trygghet i vilka frågor som ska ställas och hur den ska utformas.

– Vi kommer fortsätta att göra dessa analyser. Det påminner oss om att hela tiden lyssna på barnen. Vi får också ner det på papper vilket för det lättare att arbeta efter och också lättare att följa upp.

– Vi står inför många förändringar. Vi har alltid gjort planer och utgått från barnen men inte frågat dom på riktigt. Med detta arbetssätt involverar vi barnen på riktigt och säkerställer att de får sina röster hörda, avslutar Mikaela Björk.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: